Ajankohtaista

27.03.2018

Järjestöavustushaku syksylle 2018

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallitus on päättänyt kokouksessaan 22.3.2018 avata syksyn 2018 järjestöavustushaun. Järjestöavustukset jakautuvat yleis- ja hankeavustuksiin, joista syksylle 2018 ovat haettavissa vain hankeavustukset.

Hankeavustukset on tarkoitettu kaiken kokoisten yhteisöjen hankkeiden tukemiseen oman ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen ohella. Hankeavustus myönnetään hankesuunnitelman arvioinnin perusteella aine- ja kampusjärjestöille tai ylioppilaskunnan kerholle. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään puolet on ylioppilaskunnan jäseniä. Avustus maksetaan vain tappion takaamiseksi. Ainejärjestöjen omat kerhot eivät voi hakea avustusta, vaan avustuksen hakijana tulee olla ainejärjestö itse.

Hankeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin. Hankeavustusta voidaan hakea esimerkiksi järjestön julkaisun tai tapahtuman järjestämisestä aiheutuvien kulujen kattamiseksi, ylioppilaskunnan tilavuokriin tai kopiokiintiöihin. Avustushakemus kannattaa laatia huolellisesti, sillä yleensä hakemuksia saapuu paljon, eikä näin ollen kaikille voida avustusta myöntää. Perustelut ja liitteet ovat avustuksien myöntämisen kannalta välttämättömiä.

Syksylle 2018 myönnettävissä hankeavustuksissa erityisenä jakoteemana ja perusteena on yhdenvertaisuus ja sen edistäminen. Muita jakoteemoja ovat poikkitieteellisyys, työelämälähtöisyys, kansainvälisyys, alkoholittomuus ja liikunnan edistäminen. Avustus voidaan myöntää myös hyvin perusteluin erilaisille tapahtumille, mikäli ne tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ja viihtyisyyttä ylioppilaskunnan hyväksi katsomalla tavalla. Hankkeissa edellytetään Reilun kaupan tuotteiden suosimista ja ympäristöystävällisyyden huomioimista.

Avustuksia myönnetään järjestyksessä ainejärjestöt, kerhot, muut kampusjärjestöt.

Hakuaika on 3.4-30.4.2018. Hakemukset syyslukukaudelle 2018 toteutettaviin hankkeisiin on jätettävä sähköisellä hankeavustushakulomakkeella viimeistään 30.4.2018 klo 12.00.  Lomake aukeaa tiistaina 3.4. klo 10.00. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, joka sisältää hankkeen talousarvion. Kaikki liitteet tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen jarjestoasiantuntija@isyy.fi 30.4.2018 klo 12.00 mennessä. Sähköposti tulee otsikoida “Syksyn 2018 hankeavustuksen liitteet *ainejärjestö* (esim. Syksyn 2018 hankeavustuksen liitteet Socius) ja liitetiedostot “Hankeavustus_syksy2018_liitteet_ainejärjestö” (Esim. Hankeavustus_syksy2018_liitteet_Socius). Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hankkeen toteuduttua avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta avustuksen myöntäjälle. Hankkeelle myönnetty avustus maksetaan vasta raportin palautuksen ja tarkastuksen jälkeen. Myönnetty avustus on käytettävä viimeistään 31.12.2018.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää hankeavustuksien jakamisesta toukokuussa. Päätöksestä ilmoitetaan hakemukseen merkitylle yhteyshenkilölle.

Ohje hankeavustushakemuksen tekemiseen löytyy ylioppilaskunnan Säännöt ja ohjeistukset -sivulta kohdan Ohjeet alta.

Hankeavustushakulomake

Lue lisää:

ISYY: Avustukset
ISYY: Hakemukset ja lomakkeet
ISYY: Säännöt ja ohjeistukset

Lisätietoja:

Roosa Hänninen
Järjestöasiantuntija
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
jarjestoasiantuntija@isyy.fi
puh. 044 576 8419