Ajankohtaista

31.10.2016

Järjestöavustushaku vuodelle 2017 on auki

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) hallitus on päättänyt kokouksessaan 26.10.2016 laittaa hakuun järjestöavustukset vuodelle 2017. Järjestöavustukset jakautuvat yleis- ja hankeavustuksiin.

Yleisavustukset vuodelle 2017

Yleisavustus on tarkoitettu yhteisön toiminnan turvaamiseen yhteisön oman varainhankinnan ohella. Yleisavustus myönnetään yhteisön talouteen perustuvan tarveharkinnan perusteella. Hakukelpoisia yhteisöjä ovat ylioppilaskunnan ainejärjestö- ja kampusjärjestöluetteloon hyväksytyt (tai hyväksymistä odottavat) yhteisöt.

Hakemukset on jätettävä yleisavustushakemuslomakkeella ylioppilaskunnan toimistoon viimeistään 21.11.2016 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää yhdistyksen kokouksen hyväksymä edellisen vuoden tilinpäätös ja kuluvan vuoden talousarvio, mikäli niitä ei ole aikaisemmin toimitettu ylioppilaskuntaan. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää yleisavustuksien jakamisesta joulukuun aikana. Yleisavustukset maksetaan helmikuussa.

Yleisavustushakemuslomake löytyy ISYY:n verkkosivuilta Hakemukset- ja lomakkeet -sivulta.

Hankeavustukset kevätlukukaudella 2017 toteutettaville hankkeille

Hankeavustukset on tarkoitettu kaiken kokoisten yhteisöjen hankkeiden tukemiseen oman ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen ohella. Hankeavustus myönnetään hankesuunnitelman arvioinnin perusteella oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai ylioppilaskunnan kerholle. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään puolet on ylioppilaskunnan jäseniä.

Hankeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin. Hankeavustusta voidaan hakea mm. järjestön julkaisuun, ylioppilaskunnan tilavuokriin, tapahtuman järjestämistä varten tai kopiokiintiöihin. Vuonna 2017 pääpainopistealueena ovat opiskelijoiden hyvinvointia ja liikkumista edistävät hankkeet. Ylioppilaskunta suosii avoimia sekä poikkitieteellisyyttä ja yhdenvertaisuutta lisääviä hankkeita ja projekteja. Hankkeissa edellytetään Reilun kaupan tuotteiden suosimista ja ympäristöystävällisyyden huomioimista.

Avustuksia jaettaessa painotetaan järjestystä ainejärjestöt, kerhot, muut kampusjärjestöt.

Vapaamuotoiset hakemukset kevätlukukaudelle 2017 toteutettaviin hankkeisiin on jätettävä hankeavustushakulomakkeella ylioppilaskunnan toimistoon viimeistään 21.11.2016 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, joka sisältää hankkeen talousarvion. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hankkeen päätyttyä avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta avustuksen myöntäjälle. Raportoinnin laiminlyöminen ja järjestön yhteystietojen toimittamatta jättäminen estää kaikkien ylioppilaskunnan avustusten hakemisen ja maksamisen. Myönnetty avustus on käytettävä viimeistään 31.5.2017.

Ylioppilaskunnan hallitus päättää hankeavustuksien jakamisesta marraskuun aikana.

Hankeavustushakemuslomake löytyy ISYY:n verkkosivuilta Hakemukset- ja lomakkeet -sivulta.

Ohjeistus hankesuunnitelman tekemiseen löytyy ISYY:n Säännöt ja ohjeistukset -sivulta kohdasta Ohjeistukset.

Lue lisää:

ISYY: Avustukset
ISYY: Hakemukset ja lomakkeet
ISYY: Säännöt ja ohjeistukset

Lisätietoja:

Anna-Kristiina Mikkonen, pääsihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, paasihteeri@isyy.fi, puh. 044 576 8417