Ajankohtaista

14.12.2015

Kannanotto: Savonlinnalla on arvonsa opiskelijoillekin

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)
Kannanotto

Savonlinnalla on arvonsa opiskelijoillekin

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on aidosti huolissaan Itä-Suomen yliopiston (UEF) aloittamien yt-neuvottelujen vaikutuksesta opetukseen ja koulutukseen Itä-Suomessa. Yt-neuvottelut ovat jo seitsemännet UEF:n lyhyessä historiassa. On ymmärrettävää, ettei OKM:n tekemää yliopiston perusrahoituksen 7-9 miljoonan euron vuosittaista leikkausta voida toteuttaa ilman yt-neuvotteluja, mutta neuvottelukierteestä tulisi päästä viimeistään tällä erää pois.

Suurin huoli ISYY:llä on siitä, kuinka tulee käymään Savonlinnan kampukselle, yt-neuvottelujen kohdentuessa myös filosofiseen tiedekuntaan sekä Savonlinnan kampuksen henkilöstöön. ISYY on huolissaan savonlinnalaisten opiskelijoiden mahdollisuudesta saada laadukasta opettajankoulutusta omalla kampuksellaan. Savonlinnan kampuksella on erinomaiset mahdollisuudet tarjota taito- ja taideainepainoitteista opettajankoulutusta kampuksen profiloitumisen mukaisesti. Myös tieto- ja viestintäteknologian pedagoginen osaaminen on korkealla Savonlinnan kampuksella ja erityisesti normaalikoululla. Lisäksi Savonlinnan kampuksella luokanopettajaksi- ja aineenopettajaksi opiskelevien on helpompaa suorittaa kaksoispätevyys osana tutkintoaan.

Mikäli UEF päättäisi lakkauttaa opettajankoulutuksen Savonlinnan kampukselta, sitä pyrittäisiin todennäköisesti lisäämään Joensuussa, minne opetus siis siirtyisi. Tämä olisi ongelmallista niin opiskelijoiden kuin yliopistonkin kannalta. Esimerkiksi Joensuun normaalikoululla ei ole niin paljoa opetusharjoittelupaikkoja kuin olisi tarvetta, mikäli Savonlinnan kampuksen aloituspaikat siirrettäisiin Joensuuhun. Siirto Savonlinnasta Joensuuhun kurjistaisi myös entisestään jo nyt kurjaa Joensuun opiskelija-asuntotilannetta. Tällä hetkellä vain viidennes joensuulaisista opiskelijoista asuu opiskelija-asuntosäätiö Joensuun Ellin asunnoissa.

“Olen erittäin huolissani Joensuun kaupungin mahdollisuuksista järjestää asuntoja kaikille opiskelijoille siinä tapauksessa, että Savonlinnan kampus päätettäisiin lakkauttaa”, pohtii hallituksen 1. varapuheenjohtaja Tuomas Hiltunen.

Mikäli Joensuuhun yritettäisiin siirtää n. 700 opiskelijaa lisää, edes tämän (viidennes opiskelija-asunnoissa) suhteen säilyttäminen edellyttäisi opiskelija-asuntotuotannon merkittävää lisäämistä Joensuussa. Savonlinnassa ei ole tällä hetkellä minkäänlaista opiskelija-asuntopulaa vaan opiskelija-asuntoja on jopa tyhjillään. ISYY vaatii kokonaisuuden sekä sosiaalisten kysymysten huomiointia yliopiston ja OKM:n tehdessä tätä koulutus- ja aluepoliittista päätöstä

Savonlinnan kampuksella on myös erittäin yhteisöllinen ja toisia tukeva ilmapiiri. Voimakkaalla yhteisöllisyydellä on niin opiskeluissa ja vapaa-ajalla viihtymistä kuin opiskelijoiden jaksamista ja motivaatiota edistäviä vaikutuksia.

“Ilmapiiri ei rajoitu ainoastaan opiskelijoiden väliseksi vaan myös kampuksen henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä vallitsee avoimuus ja kannustavuus. Tällainen positiivinen ilmiö ei ole siirrettävissä kampukselta toiselle”, toteaa hallituksen toinen varapuheenjohtaja Heikki Räihä.

Lisätietoja:

Tuomas Hiltunen
Hallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)
050 535 3326
kampuspj.joensuu@isyy.fi

Anna-Kristiina Mikkonen
Pääsihteeri
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
044 576 8417
paasihteeri@isyy.fi

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on noin 13 000 opiskelijan etu- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. ISYY toimii Itä-Suomen yliopiston kolmella kampuksella Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.