Ajankohtaista

04.06.2014

Kehitystutkimuksen maisteripalkinto 2014

Oletko sinä tehnyt laadukkaan globaalia kehitystä tai kehitystutkimusta käsittelevän pro gradun tai diplomityön? Tai tiedätkö sellaisen tekijän?

Finnish University Partnership for International Development (UniPID) (www.unipid.fi) ja Kehitystutkimuksen seura (www.kehitystutkimus.fi) etsivät yhteistyössä korkealaatuisia ylempään korkeakoulututkintoon sisältyviä opinnäytetöitä UniPID-yliopistoista palkittavaksi.

Palkinnon summa on 1000 euroa. Lisäksi jaetaan kaksi kunniamainintaa erityisen ansioituneille töille. Kehitystutkimuksen maisteripalkinto ja kunniamaininnat tullaan jakamaan marraskuussa 2014.

Kehitystutkimuksen maisteripalkinto 2014 -kilpailun kriteerit ovat:
– työ on hyväksytty 1.8.2013–31.7.2014 välisenä aikana UniPID-yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteeksi
– työn arvosana on vähintään magna cum laude tai korkeampi, tai vähintään 4 jos työ on arvosteltu asteikolla 1-5.
– työn tieteenalaa ei ole etukäteen rajattu, mutta siinä tulee olla keskeisessä roolissa jokin seuraavista kehitystutkimuksen viitekehyksistä: kehitystutkimus, kehitysmaatutkimus, kansainvälinen kehitys tai globaalin etelän tutkimus
– kielenä joko kotimaiset kielet tai englanti

Epäselvissä tapauksissa palkintotyöryhmä päättää, täyttääkö työ edellä mainitut ehdot.

Osallistuminen

Työ on lähetettävä palkintotyöryhmän sihteerille, Outi Etuaholle, 31.7.2014 klo 16.00 mennessä sähköisessä muodossa (PDF- tiedostona). Sähköisen version voi toimittaa CD-levylle tai vastaavalle tallennettuna tai lähettää sähköpostin liitetiedostona. Työn voi lähettää joko työn ohjaaja, tekijän suostumuksen varmistaen, tai tekijä itse.

Työn ohessa on toimitettava seuraavat tiedot ja dokumentit:
– työn tekijän henkilö- ja yhteystiedot (kotiosoite, sähköposti ja puh.nro),
– opintosuoritusote ja/tai tarkastajan lausunto, josta ilmenee mistä yliopistosta ja miltä laitokselta työ on peräisin, kuka oli työn ohjaaja, mikä oli työn arvosana ja milloin se virallisesti hyväksyttiin
– työn tiivistelmä (max 1 sivu)
– perustelut kilpailuun osallistumiselle (max 1 sivu)

Töitä ei palauteta.

Työt lähetetään osoitteeseen:
Outi Etuaho
UniPID – Finnish University Partnership for International Development
Jyväskylän yliopisto
Pl 35
40014 Jyväskylän yliopisto
outi.a.etuaho@jyu.fi

Lisätietoja:

Outi Etuaholta sähköpostitse: outi.a.etuaho@jyu.fi

www.unipid.fi
www.kehitystutkimus.fi

 

Julkaistu 4.6.2014