Ajankohtaista

16.11.2016

Hakukuulutuksia ISYY:n, UEF:n ja YTHS:n luottamustoimiin

HAKUKUULUTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN (ISYY) KOULUTUS- JA SOSIAALIPOLIITTISTEN JAOSTOJEN PUHEENJOHTAJIEN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN TOIMEEN

Ylioppilaskunnan jaostot kaipaavat opiskelijoiden edunvalvonnasta kiinnostuneita opiskelijoita jaostojen puheenjohtajistoihin. Joensuun- ja Kuopion kampuksilla kummallakin toimii sosiaalipoliittinen ja koulutuspoliittinen jaosto. Näihin kaikkiin jaostoihin valitaan uudet puheenjohtajat vuodelle 2017 vuoden viimeisessä kokouksessa.

Ylioppilaskunta toivoo vapaamuotoista hakemusta kyseisiin toimiin 30.11. kello 12.00 mennessä. Hakemuksessa tulee käydä ilmi mihin toimeen haet sekä opiskelijanumero. Hakemukset käsitellään jaostojen kokouksissa, johon hakijat ovat enemmän kuin tervetulleita esittelemään itsensä.

Kuopion jaostot kokoontuvat 30.11. kello 16.00 Lukemalla
Joensuun jaostot kokoontuvat 12.12. kello 16.15 Suvaksella.
Hakemukset edunvalvontasihteeri Pekka Koivaaralle sähköpostitse osoitteeseen:
soko@isyy.fi

 

HAKUKUULUTUS YHTEISKUNTA- KAUPPATIETEIDEN TIEDEKUNNAN TIEDEKUNTANEUVOSTOON

Etsitään aktiivisia opiskelijoita tiedekuntaneuvoston varajäseneksi vuoden 2017 lopussa päättyvälle kaudelle.
Tiedekuntaneuvostossa pääset vaikuttamaan tiedekuntasi päätöksentekoon ja antamaan arvokasta opiskelijanäkökulmaa.
Tiedekuntaneuvoston tehtäviä ovat muun muassa:

1. Käsitellä tiedekunnan taloutta ja hallintoa koskevia kysymyksiä sekä tiedekunnan talousarviota ja tiedekunnan strategista henkilöstösuunnitelmaa;

2. Arvioida ja kehittää tiedekunnassa annettavaa opetusta ja tutkimusta;

3. Päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei johtosäännössä toisin määrätä;

4. Arvioida opetustehtävää hakeneiden opetustaito;

5. Käsitellä tiedekunnan vuosikertomus ja päättää toimen piteistä, joihin vuosikertomus antaa aihetta;

6. Tehdä esitys professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä sekä siitä, vaaditaanko professorilta käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan;

Vapaamuotoiset hakemukset 30.11.2016 kello 12.00 mennessä,
edunvalvontasihteeri Pekka Koivaaralle sähköpostitse osoitteeseen:
soko@isyy.fi

 

HAKUKUULUTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON (UEF) KESTÄVÄN KEHITYKSEN NEUVOTTELUKUNTA

Itä-Suomen yliopiston kestävän kehityksen neuvottelukunta hakee kahta (2) opiskelijaedustajaa ja kahta (2) varaedustajaa neuvottelukunnan toimikaudelle 2017 – 2018.

Yliopiston kestävän kehityksen neuvottelukunta suorittaa esimerkiksi kestävän kehityksen auditointeja. Yliopisto raportoi vuosittain reilun kaupan toiminnastaan ja laatii raportin yliopiston Green Office-toiminnasta.

Vapaamuotoiset hakemukset 30.11.2016 kello 12.00 mennessä,
edunvalvontasihteeri Pekka Koivaaralle sähköpostitse osoitteeseen:
soko@isyy.fi

 

HAKUKUULUTUS YTHS:n KUOPION KAMPUKSEN TERVEYSTYÖRYHMÄÄN

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (UEF) hakee Kuopion kampuksen YTHS:n toimipisteen terveystyöryhmään kahta (2) opiskelijaedustajaa toimikaudelle 2017 – 2018.

Jokaisessa YTHS:n toimipisteessä toimii nimetty yhteisöterveyden vastuuhenkilö ja terveystyöryhmä, joka suunnittelee ja toteuttaa terveyden edistämistoimintaa ylioppilaskunnan, yliopiston ja muiden sidosryhmien kanssa.

Vapaamuotoiset hakemukset 30.11.2016 kello 12.00 mennessä,
edunvalvontasihteeri Pekka Koivaaralle sähköpostitse osoitteeseen:
soko@isyy.fi