Ajankohtaista

28.03.2017

Hankeavustushaku

Ylioppilaskunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan avata järjestöavustushaun syksyllä 2017 toteutettavia hankkeita ja tapahtumia varten.

Hankeavustukset on tarkoitettu kaiken kokoisten yhteisöjen hankkeiden tukemiseen oman ja mahdollisen muun ulkopuolisen rahoituksen ohella. Hankeavustus myönnetään hankesuunnitelman arvioinnin perusteella oikeustoimikelpoiselle yhteisölle tai ylioppilaskunnan kerholle. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan yhteisöille, joiden jäsenistä vähintään puolet on ylioppilaskunnan jäseniä.

Hankeavustuksia jaetaan kaksi kertaa vuodessa: syksyisin ja keväisin. Hankeavustusta voidaan hakea mm. järjestön julkaisuun, ylioppilaskunnan tilavuokriin, tapahtuman järjestämistä varten tai kopiokiintiöihin. Syksyllä 2017 hankeavustuksien myöntämisessä painotetaan poikkitieteellisyyttä, työelämälähtöisyyttä, sekä kansainvälisyyttä. Avustus voidaan myöntää myös hyvin perusteluin erilaisille tapahtumille, mikäli ne tukevat opiskelijoiden hyvinvointia ja viihtyisyyttä ylioppilaskunnan hyväksi katsomalla tavalla. Hankkeissa edellytetään Reilun kaupan tuotteiden suosimista ja ympäristöystävällisyyden huomioimista.

Vapaamuotoiset hakemukset syyslukukaudelle 2017 toteutettaviin hankkeisiin on jätettävä hankeavustushakulomakkeella ylioppilaskunnan toimistoon viimeistään 20.04.2017 klo 12.00. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, joka sisältää hankkeen talousarvion. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Hankkeen päätyttyä avustuksen saanut yhteisö on velvollinen toimittamaan raportin hankkeesta avustuksen myöntäjälle. Raportoinnin laiminlyöminen ja järjestön yhteystietojen toimittamatta jättäminen estää kaikkien ylioppilaskunnan avustusten hakemisen ja maksamisen. Myönnetty avustus on käytettävä viimeistään 31.12.2017.

Ohjeet hankesuunnitelman tekemiseen löydät ISYY:n nettisivuilta.  Hankeavustuslomakkeen voit täyttää ja tulostaa tästä linkistä.

Lisätietoja: pääsihteeri Anna-Kristiina Mikkonen, paasihteeri@isyy.fi tai puheenjohtaja Tahvo Kekkonen, puheenjohtaja@isyy.fi