Ajankohtaista

14.11.2017

ISYY hakee jäseniä tutkimuseettiseen toimikuntaan

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee kahta jatko-opiskelijaa tutkimuseettisen toimikunnan jäseniksi toimikaudelle 2018–2019. Jatko-opiskelijaksi katsotaan henkilö, jolla on oikeus suorittaa tohtorin tai lisensiaatin tieteellinen jatkotutkinto Itä-Suomen yliopistossa.

Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävänä on:

1)    arvioida ihmisiin kohdistuvia ei-lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja
2)    arvioida tarvittaessa myös muiden tutkimushankkeiden eettisyyttä, ellei lainsäädännössä arviointia ole muille tahoille määrätty
3)    edistää tutkimuseettistä koulutusta ja antaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää ohjeistusta yliopistossa
4)    toimia asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa
5)    ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa
6)    seurata ja osallistua kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksen valmisteluun ja varmistaa ohjeistuksen toteutuminen Itä-Suomen yliopistossa

Perustellut hakemukset tulee jättää 28.11.2017 klo 12 mennessä sähköisen lomakkeen kautta tai johonkin ylioppilaskunnan toimipisteistä:

Kuopio                              Joensuu                             Savonlinna
Yliopistonranta 3            Yliopistonkatu 7              Kuninkaankartanonkatu 7
70210 Kuopio                  80100 Joensuu               57100 Savonlinna

Opiskelijaedustajilta toivotaan perehtyneisyyttä jatko-opiskelijoita koskeviin asioihin sekä erityisesti tutkimuksen tekemiseen ja sitä koskeviin eettisiin kysymyksiin. ISYY toivoo hakemuksia molemmista sukupuolista sekä kaikilta kampuksilta mahdollisimman tasapuolisen edustuksen takaamiseksi.

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, Edunvalvontasihteeri (Kuopio), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puh. 044 576 8414, koso@isyy.fi

Päivitetty 15.11.2017 Tutkimuseettisen toimikunnan tehtävien osalta