Ajankohtaista

10.06.2016

Kannanotto: VR junailee Itä-Suomen opiskelijat ahtaalle

Valtakunnallisesti on havaittavissa tehostamisen buumi, jolla Suomen taloutta pyritään saamaan jälleen nousujohteiseksi. Taloudellinen ahdinko on alkanut näkyä myös julkisessa liikenteessä. Säästöjä on lähdetty hakemaan lakkauttamalla junavuoroja, joita on pidetty tarpeettomina. Kuitenkin nämä lakkautetut junavuorot ovat olleet opiskelijoille tarpeellisia, sillä ne mahdollistavat joustavan liikkumisen opiskelukaupunkiin. Merkittävä osa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoista  asuu pysyvästi kampuskaupunkien ulkopuolella, ja käyttää matkustamiseen julkisia kulkuvälineitä, yleensä junia. Raideliikenteen nopeus, helppokäyttöisyys, ekologisuus sekä vaunujen tilavuus on koettu opiskelijoiden kannalta positiivisena asiana.  

Yliopiston tarjoamat joustavat opiskelumahdollisuudet ovat tärkeitä myös heille, jotka haluavat kouluttautua työelämän rinnalla ja asuvat vakituisesti opiskelupaikkakunnan ulkopuolella. Tekninen kehitys luo nykyään hyvät puitteet etäopiskelulle, mutta sillä ei pystytä korvaamaan kaikkea kontaktiopetusta. Opiskelijoilla on siis konkreettinen tarve kulkuvälineiden joustaville aikatauluille. Junavuoroista leikkaamisen haitallinen vaikutus on kohdistunut erityisesti terveys- ja yhteiskuntatieteen opiskelijoihin, joista valtaosa on työssäkäyviä ja perheellisiä.

Esimerkiksi Kuopioon saapuvan kello 9.39 vuoron poisto on vaikeuttanut Etelä-Suomessa asuvien opiskelijoiden opintojen sujuvuutta. Tämä junavuoro oli käytännössä ainoa kustannuksiltaan ja nopeudeltaan järkevä matkustusmuoto. Opiskelijat eivät voi enää hyödyntää aamupäivisin saapuvaa junaliikennettä. Heistä monet joutuvat nyt tulemaan paikkakunnalle edellisenä iltana ja suunnittelemaan majoittumisen erikseen. Kodin ulkopuolella yöpyminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia. Junavuorojen vähentäminen siis ajaa opiskelijoita taloudellisesti yhä ahtaammalle.

VR ei ole kantanut yhteiskunnallista vastuutaan kestävän kehityksen turvaamisessa. Julkisen liikenteen tulisi mahdollistaa joustava liikkuminen ympäri Suomen ja joustavuudellaan taata, että myös tulevat sukupolvet sitä suosivat. Jatkuva Itä-Suomen eristäminen raidevuoroja karsimalla  tulee pysäyttää.

Lisätietoa:

Juho Ikonen
Hallituksen puheenjohtaja
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)
044-5768400
puheenjohtaja@isyy.fi

Anna-Kristiina Mikkonen
Pääsihteeri
Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta
044 576 8417
paasihteeri@isyy.fi

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on noin 13 000 opiskelijan etu- ja palvelujärjestö, jonka tavoitteena on edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä pyrkimyksiä. ISYY toimii Itä-Suomen yliopiston kolmella kampuksella Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa.