Ajankohtaista

15.09.2017

Kela tiedottaa: Opiskelija, hae asumistukea syyskuun loppuun mennessä

Yleistä asumistukea voi saada takautuvasti enintään 1 kuukaudelta. Voit vielä saada elokuulta asumistukea.

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat ovat voineet saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen. Asumistuki voidaan myöntää takautuvasti elokuun alusta alkaen, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  • hakemus liitteineen on Kelassa syyskuun loppuun mennessä
  • vuokrasopimus on ollut voimassa elokuun 1. päivänä
  • asuntoon on muutettu elokuun aikana.

Asumistuki myönnetään aina kuukauden 1. päivästä alkaen. Jos esimerkiksi vuokrasopimus on alkanut 15.8., tuki voidaan myöntää 1.9. alkaen.

Hakemus kannattaa tehdä verkossa

Asumistukea voi hakea Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai yleisen asumistuen hakemuslomakkeella (lomake AT 1).

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukkaista hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Jos ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, hänen pitää hakea tuen tarkistamista.

Asumistuen määrän voi arvioida asumistukilaskurilla.

Hakemusten käsittely pysynyt ripeänä

Opiskelijat ovat voineet hakea asumistukea jo keväästä lähtien. Kela odottaa hakemuksia edelleen tuhansilta opiskelijoilta.

Viikolla 36 Kela vastaanotti kaikkiaan 13 413 yleisen asumistuen hakemusta ja ratkaisi 16 450 hakemusta. Keskimääräinen käsittelyaika oli 8,4 päivää.

Kelan asiointipalvelussa voi tarkistaa oman hakemuksen käsittelytilanteen.

 Lisätietoja asiakkaalle:

Yleisen asumistuen hakemusten käsittelytilanne viikoittain
Opiskelijoiden tuet muuttuvat
Vinkkejä kimppakämpässä asuvalle
Asumisen tukien palvelunumero 020 692 201 ma–pe klo 8–17