Ajankohtaista

19.11.2015

Kilpailukutsu: ISYY:n ainejärjestökilpailu 2015

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) järjestää ainejärjestöille kilpailun, jonka tarkoituksena on kannustaa ainejärjestöjä kehittämään omaa toimintaansa, luomaan uusia tapahtumia ja solmimaan uusia yhteistyökuvioita yliopiston henkilökunnan tai muiden ainejärjestöjen kanssa. Kilpailutyön voi tehdä myös yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa.

Kilpailuaika: 20.11.2015–11.12.2015

Kilpailuun osallistuminen tapahtuu seuraavalla tavalla:

  1. Kilpailukutsun liitteenä on valmis word-muotoinen (.docx) yhteystietolomake ja projektisuunnitelmapohja (.docx). Tulosta yhteystietolomake ja projektisuunnitelmapohja paperisena tai tallenna ne sähköisinä versioina koneellesi ainejärjestösi nimellä varustettuna.
  2. Toteuttakaa ainejärjestö(i)nä projektisuunnitelma kilpailun aiheeseen liittyen. Huomioikaa myös muut kilpailulle asetetut vaatimukset (ks. tarkemmat ohjeet alla). Täytä yhteystietolomake.
  3. Palauttakaa kilpailutyönne projektisuunnitelma sähköisesti doc- tai pdf-muodossa osoitteeseen kampuspj.savonlinna@isyy.fi viimeistään 11.12.2015 klo 12.00 mennessä. Suunnitelman voi myös palauttaa paperisena ISYY:n kampustoimistoihin (Joensuu, Kuopio tai Savonlinna) niiden aukiolaikoina. Liitä mukaan myös ainejärjestösi yhteystietolomake.

Kilpailutöille asetetut vaatimukset:

Kilpailun teemana on tänä vuonna työelämä. Tarkoituksena on, että ainejärjestöt järjestävät työelämään liittyvän tapahtuman yhdessä yliopiston henkilökunnan kanssa tai muuten ottavat tapahtumassaan tai työelämälähtöisessä toiminnassaan huomioon myös yliopiston henkilökunnan. Yliopiston henkilökuntaa, joiden kanssa yhteistyötä tapahtumissa voi miettiä, ovat esimerkiksi oman oppiaineen opetushenkilökunta, harjoitteluohjaajat ja amanuenssit tai vaikkapa uraohjaaja tai koulutussuunnittelija.

Muuta huomioitavaa:

–  Ainejärjestökilpailuun voivat osallistua ainoastaan Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöt, yksin tai yhdessä.
–  Kilpailutöitä ei palauteta.
–  ISYY pidättää oikeudet ainejärjestökilpailuun osallistuneisiin kilpailutöihin.
–  Määräajan jälkeen palautettuja kilpailutöitä ei oteta huomioon.
–  Ylioppilaskunta pidättää oikeuden muutoksiin.
–  Ei tekijänoikeuden alaista materiaalia.

Voittajan valitseminen ja palkitseminen:

Ainejärjestökilpailun voittajat valitsevat ISYY:n hallituksen jäsenistä muodostuva raati. Valinta tehdään kilpailun päätyttyä joulukuussa ja voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti. Kilpailussa palkitaan yksi parhaiten työelämän toiminnassaan tai tapahtumassaan huomioiva ja toimintaansa kehittävä ainejärjestö. Palkinto annetaan ainejärjestölle kilpailutyön perusteella. Palkintona kilpailusta ainejärjestö saa valita lahjakortin valitsemaansa liikkeeseen. Palkinnon arvo on 100 €. Mikäli voittajatyö on useamman kuin yhden ainejärjestön yhteistyössä tekemä, palkinto jaetaan ainejärjestöjen kesken.

Raati arvioi kilpailutöitä seuraavin kriteerein:

– Kilpailutyön suunnittelussa tai toteutuksessa osallistetaan jäsenistöä ja/tai yliopiston henkilökuntaa
– Kilpailutyössä on asioita tai toimintoja, joita ainejärjestö ei ole aiemmin toteuttanut
– Kilpailutyö on hyödyllinen ainejärjestölle
– Suunnitelma on selkeä ja johdonmukainen. Työn kaikki vaiheet on tuotu esille suunnitelmassa ja tehdyt valinnat ovat perusteltuja
– Suunnitelma on toteuttamiskelpoinen ja se tuottaa lisäarvoa ainejärjestölle ja jäsenistölle
– Mikäli tapahtumassa on ruoka- tai kahvitarjoilua, edellytetään Reilun kaupan suosimista

Lisätietoja:
Heikki Räihä, ISYY:n hallituksen toinen varapuheenjohtaja, kampuspj.savonlinna@isyy.fi, p. 044 5768401

Liitteet:
Yhteystietolomake (.docx)
Projektisuunnitelmapohja (.docx)