Ajankohtaista

13.04.2017

Opiskelija: tarkista viime vuoden tulosi ja palauta liikaa maksettu opintotuki

Vuoden 2016 opintotukien vapaaehtoiset palautukset on maksettava viimeistään 31.5.2017. Opintotuen saaja voi nyt tarkistaa Kelan asiointipalvelusta opintotuessa huomioon otettavien vuositulojensa ennakkotiedot.

Kelan asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Omien vuositulojen ennakkotiedot löytyvät valitsemalla Opintotuki > Tukikuukaudet > Tulovalvonta > Vuositulot.

Vuositulojen ennakkotiedot perustuvat esitäytettyjen veroilmoitusten tulotietoihin sekä käytettävissä oleviin apurahatietoihin ja ulkomaan tuloihin. Verotuksen ennakkotiedoista voi puuttua osittain tai kokonaan tiettyjä tulolajeja, kuten elinkeinotoiminnan tulot ja vuokratulot. Kyselyssä näkyvän tulon määrä voi myös muuttua lopullisessa verotuksessa.

Asiointipalvelun Vuositulot-sivulla olevien tietojen tarkoituksena on auttaa opiskelijaa arvioimaan, pitääkö hänen palauttaa opintotukea vuodelta 2016. Lain mukaan opiskelija vastaa kuitenkin itse siitä, että hän arvioi vuositulonsa oikein ja että hänen vuositulonsa eivät ylitä vuositulorajaa. Opintotuen tulovalvonta tehdään vahvistetun verotuksen tulotietojen perusteella.

Jos opiskelijan tulot ylittivät vuositulorajan vuonna 2016, hän voi vapaaehtoisesti palauttaa liikaa maksetut opintorahat ja asumislisät toukokuun loppuun mennessä.

Tulovalvonnan takaisinperinnän korotusprosentti pienenee 15 %:sta 7,5 %:iin. Kun opintotuen saaja palauttaa liikaa maksetun tuen vapaaehtoisesti toukokuun loppuun mennessä, tukea ei peritä ensi vuoden keväänä takaisin 7,5 %:lla korotettuna.

Katso kahden minuutin pikaohje Youtubessa

Opasvideo antaa konkreettiset neuvot omien vuositulojen tarkistamisesta. Usein opiskelijalle on epäselvää, kuinka monen kuukauden opintotuki tulisi palauttaa, jos vuosituloraja ylittyi. Videolla neuvotaan askel askeleelta, miten asian voi selvittää Kelan asiointipalvelussa ja laskureilla.

Katso video

Lisätietoja:

Verkossa www.kela.fi/opintotuki > Tulot
Opiskelijan tuet -palvelunumero 020 692 209 ma–pe klo 8–17
Opintotuki Facebookissa
Kysy opintotuesta verkossa: www.kela.fi/kysykelasta