Ajankohtaista

07.01.2015

Sähköisen plagiaatintunnistusjärjestelmän käyttö Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston rehtori on allekirjoittanut 18.12.2014 päätöksen sähköisen plagiaatin-tunnistusjärjestelmän systemaattisesta käyttöönotosta yliopistossa.

Päätöksen mukaan Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetöille sekä lisensiaatintutkimuksille ja väitöskirjoille tulee tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää 1.1.2016 alkaen. Tarpeen vaatiessa tunnistus voidaan tehdä myös muiden kirjallisten opintosuoritusten ja tutkimusartikkelien alkuperäisyyden tarkastuksessa.

Uusi päätös korvaa 12.6.2014 voimaan astuneen päätöksen. Muutoksena vanhaan järjestelmään verrattuna on se, että opiskelija voi tarkastaa nyt myös itse oman opinnäytteensä ennen työn palauttamista ilman että työn tuloksesta lähtee raportti kurssin opettajalle.

Lue lisää:

Rehtorin päätös kokonaisuudessaan
Sähköinen plagiaatintunnistus