Ajankohtaista

28.11.2023

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee kahta (2) opiskelijaedustajaa sekä näille kahta (2) varaedustajaa Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan toimikaudelle 1.1.2024–31.12.2025.

Yliopiston yhdenvertaisuustoimikunta valvoo ja ohjaa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) edellyttämää koulutuksen järjestäjän ja työnantajan velvollisuutta edistää yhdenvertaisuutta toiminnassaan. Yhdenvertaisuustoimikunta laatii Itä-Suomen yliopistolle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman sekä seuraa sen edistymistä ja käyttöönottoa. Yhdenvertaisuustoimikunta myös tekee esityksiä ja aloitteita yliopiston johdolle ja henkilöstölle siitä, miten edistää yhdenvertaisuutta yliopiston toiminnassa.

Hakukelpoinen yhdenvertaisuustoimikunnan opiskelijajäseneksi on henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Kokemus tasa-arvotyöstä sekä kiinnostus yhdenvertaisuutta edistävää toimintaa ja tasa-arvotyötä kohtaan katsotaan hakijalle eduksi. Henkilöä, joka hoitaa yli 10 % palvelussuhteessa tehtäviä yliopistolle ja jonka tehtävät ovat pysyväisluonteisia ei lueta opiskelijaksi.

Perustellut hakemukset mahdollisine ansioluetteloineen tulee lähettää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi keskiviikkoon 13.12. klo 12.00 mennessä.

Lue lisää

uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: Tasa-arvoinen ja saavutettava yliopisto

Lisätietoja

Mikko Aaltonen, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), koso(at)isyy.fi, p. 044 576 8414