Ajankohtaista

05.12.2023

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat yliopiston muutoksenhakulautakuntaan

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee yliopiston muutoksenhakulautakuntaan kahta (2) opiskelijaedustajaa ja näille kahta (2) varaedustajaa toimikaudelle 1.1.2024 – 31.12.2025.

ISYY on yliopistolain (558/2009) 46 § mukainen ylioppilaskunta, jonka erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3. luvun mukaisiin toimielimiin. Ylioppilaskunta nimeää opiskelijoiden edustajia myös muihin yliopiston toimielimiin.

Muutoksenhakulautakunta on yliopistolain 82 § mukainen puolueeton toimielin, jossa edustettuna ovat yliopiston professorit, opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat. Muutoksenhakulautakunnan tehtävänä on käsitellä sille tehdyt oikaisupyynnöt opinnäytetöiden ja opintosuoritusten arvosteluista sekä muualla suoritettujen opintojen korvaavuuspäätöksistä. Lautakunta toimii itsenäisenä ja riippumattomana opiskelijan oikeusturvaelimenä arvioiden yliopiston arvostelu- ja hallintopäätösten oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisuutta opiskelijan kannalta. Lautakunta kokoustaa 4–6 kertaa vuodessa.

Hakukelpoinen muutoksenhakulautakuntaan on henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa ylempi tai alempi korkeakoulututkinto tai tieteellinen jatkotutkinto sekä on ilmoittautunut läsnä olevaksi. Perehtyneisyys opiskelijan edunvalvontaan ja oikeusturvakysymyksiin katsotaan hakijalle eduksi. Lautakunnan oikeusturvaluonteisen työskentelyn vuoksi on Itä-Suomen yliopiston johtoryhmä linjannut, että lautakunnan jäsenellä on oltava erinomainen suomen kielen taito.

Perustellut hakemukset mahdollisine ansioluetteloineen tulee jättää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso(at)isyy.fi 19.12. klo 12.00 mennessä. Valittavat henkilöt päättää ISYYn hallitus kokouksessaan.

Lisätietoja:

Hakuprosessi: Mikko Aaltonen, Koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), p. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi

Lautakunnan työskentely: Helina Tiura-Virta, Muutoksenhakulautakunnan sihteeri ja esittelijä, Itä-Suomen yliopisto (UEF), p. 050 384 1560, helina.tiura-virta(at)uef.fi