What ISYY

Jaostot

Jaostot keskittyvät edistämään opiskelijoiden parempaa ja monipuolisempaa arkea kampuksilla ja niiden ulkopuolella. Ne tekevät esityksiä ja valmistelevat lausuntoja kampusvaliokunnille ja ISYYn hallitukselle ja siten nostavat esille tärkeiksi katsomiaan omaan toimialaansa liittyviä asioita.

Järjestöjaosto

Järjestöjaoston tehtävänä molemmilla kampuksilla on koota saman pöydän ääreen kampuksen kaikkien ainejärjestöjen puheenjohtajat. Tämä parantaa tiedonvälitystä ISYYn ja ainejärjestöjen välillä sekä edesauttaa uusien kontaktien luomista yli oppiainerajojen.

Järjestöjaoston toimintaan pääset siis mukaan oman ainejärjestösi hallituksen kautta.

Edunvalvontajaosto

Edunvalvontajaosto tarjoaa kokoontumispaikan kerran kuukaudessa kaikille koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista kiinnostuneille Joensuussa ja Kuopiossa.

Kokouksissa käsitellään ajankohtaisia, koulutukseen, opintojen etenemiseen, yliopiston rakenteisiin tai opiskelun tukeen liittyviä, aiheita ainejärjestötasolla ja valtakunnallisella tasolla. Sosiaalipoliittisia teemoja ovat muun muassa opiskelijan hyvinvointi, opintotuki ja opetuksen laatu.

Google Forms: Liity edunvalvontajaoston sähköpostilistalle

Vapaa-ajan jaosto

Vapaa-ajan jaoston tehtävänä on koota ainejärjestöjen edustajat ja kerhojen puheenjohtajat yhteen sekä tiivistää kerhojen ja ainejärjestöjen välistä yhteistyötä.

Vapaa-ajan jaosto suunnittelee, kehittää ja toteuttaa kerhojen ja ainejärjestöjen kanssa vapaa-ajan aktiviteetteja molemmilla kampuksilla.

Google Forms: Liity vapaa-ajan jaoston sähköpostilistalle

Lue lisää:

Isyy.fi: Jaostojen yhteystiedot
Isyy.fi: Mukaan jaostotoimintaan