Vaikuta

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat Joensuun harjoittelukoulun johtokuntaan lukuvuodelle 2024–2025

pe huhtik. 26 08:00:00 2024

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee lukuvuodelle 2024–2025 kahta opiskelijaedustajaa Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulun johtokuntaan sekä näille kahta henkilökohtaista varajäsentä. Tarkka edustusaika tehtävälle on 1.8.2024 – 31.7.2025.

Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 23 § mukaan: ”Filosofiseen tiedekuntaan kuuluu ohjattua opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten yliopistolain 88 §:ssä tarkoitettu harjoittelukoulu nimeltään Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu. Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu koostuu Tulliportin normaalikoulusta ja Rantakylän normaalikoulusta.”

Johtosäännön 24 § mukaan: ” Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto päättää harjoittelukoulun johtokunnan kokoonpanon perusteista hyvissä ajoin ennen johtokunnan toimikauden alkua. Dekaani määrää johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenet. Johtokuntaan kuuluu 13 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Johtokuntaan kuuluu opettajankoulutukseen osallistuvien tiedekuntien (3), opetusharjoitteluun osallistuvien opiskelijoiden (2), harjoittelukoulun opettajien (3), oppilaiden huoltajien (3) ja Joensuun koulutoimen (1) edustus sekä lukion opiskelijakunnan edustus (1). Johtokunnan toimikausi on sama kuin tiedekuntaneuvostojen. Opiskelija- ja oppilasjäsenet valitaan kuitenkin lukuvuodeksi kerrallaan. ”

Johtokunnan tehtävänä on:

  • arvioida ja kehittää harjoittelukoulun opetusta ja harjoittelukoulussa järjestettävää ohjattua harjoittelua sekä edistää harjoittelukoulun tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaa
  • hyväksyä tiedekuntaneuvostolle esitettävät laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät suunnitelmat, tehdä niitä koskevia esityksiä ja antaa niitä koskevia lausuntoja
  • käsitellä harjoittelukoulun talousarvio ja toimintakertomus
  • hyväksyä koulun opetussuunnitelma ja tuntijako
  • päättää oppilaan erottamisesta määräajaksi

Harjoittelukoulun johtokuntaan hakevan on oltava läsnä olevaksi ilmoittautunut luokan-, aineen- tai erityisopettajan, käsityönopettajan, kotitalousopettajan tai opinto-ohjaajan koulutusohjelmassa opiskeleva opiskelija tai kyseisten alojen tohtoriopiskelija. Henkilö, joka on yli 10 % työsuhteessa yliopistoon tai harjoittelukouluun ei voi hakea johtokuntaan opiskelijan statuksella.

Johtokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio.

Perustellut hakemukset ansioluetteloineen tulee lähettää ISYYn koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso(at)isyy.fi tiistaihin 14.5.2024 klo 12.00 mennessä. Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto vahvistaa ISYYn valinnan kokouksessaan. Mainitse hakemuksessasi, oletko käytettävissä varsinaiseksi edustajaksi, varaedustajaksi tai molemmiksi.

Lisätietoja:

Kysymykset hakuprosessista: Mikko Aaltonen, koulutus- ja sosiaalipoliittikan asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY), koso(at)isyy.fi, p. 044 576 8414

Kysymykset johtokunnan työskentelystä: Jyrki Huusko, harjoittelukoulun johtava rehtori, Itä-Suomen yliopisto (UEF), jyrki.huusko(at)uef.fi, p. 050 571 3433