Vaikuta

Mukaan jaostotoimintaan

ISYYn jaostot keskittyvät edistämään opiskelijoiden parempaa ja monipuolisempaa arkea kampuksilla ja niiden ulkopuolella. Ne tekevät esityksiä ja valmistelevat lausuntoja kampusvaliokunnille ja ISYYn hallitukselle ja siten nostavat esille tärkeiksi katsomiaan omaan toimialaansa liittyviä asioita. Jaostot myös tarjoavat ISYYn jäsenille helpon tavan osallistua ylioppilaskunnan toimintaan ja edunvalvontatyöhön sekä vaikuttaa kampusten vapaa-ajan tarjontaan.

Kummallakin kampuksella toimii

  • Järjestöjaosto
  • Edunvalvontajaosto
  • Vapaa-ajan jaosto

Edunvalvontajaostojen ja vapaa-ajan jaostojen toimintaan voivat osallistua kaikki ISYYn jäsenet. Näihin jaostoihin pääset mukaan liittymällä kyseisen jaoston sähköpostilistalle ja osallistumalla kokouksiin.

Järjestöjaostot sen sijaan koostuvat kampusvaliokuntien ja ainejärjestöjen puheenjohtajista. Niiden toimintaan pääset siis mukaan hakeutumalla ISYYn hallitukseen tai ainejärjestöjen toimintaan.

Jaostojen puheenjohtajat valitaan ISYYn jäsenille suunnattujen hakujen kautta.

Lue lisää:

Isyy.fi: Jaostot
Isyy.fi: Jaostojen yhteystiedot
Google Forms, avautuu uuteen välilehteen: Liity jaostojen sähköpostilistoille ja eroa niistä 

Avoinna olevat haut jaostojen puheenjohtajiksi

Tällä hetkellä ei avoinna olevia hakuja.