Vapaa-aika

Kerhotoiminta

Kerhot ovat ISYYn alaisia, UEF:n opiskelijoiden perustamia voittoa tavoittelemattomia vapaa-ajan yhteisöjä. ISYYn kerhojen tarkoituksena on järjestää monipuolista ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa opiskelijalta toiselle. Kerhojen toimintaan ovat tervetulleita mukaan kaikki ISYYn jäsenet. Voit tutustua ISYYn kerhoihin kampuskohtaisten kerholistojen kautta, joiden linkit löydät tämän sivun lopusta.

Kerhoilla on omia tiedotuskanavia, joiden lisäksi kerhojen toiminnasta tiedotetaan esimerkiksi ISYYn uutiskirjeissä, ilmoitustauluilla ja verkkosivujen tapahtumakalenterissa. 

Eikö sopivaa kerhoa löytynyt? Ei hätää, ISYYn jäsenet voivat myös perustaa itse kerhoja ja saada toimintaan ja sen käynnistämiseen avustusta. Alta löydät ohjeita kerhon perustamiseen.

Kerhojen toimintaa ohjaa ISYYn säännöt, ISYYn kerho-ohjesääntö, jotka molemmat löytyvät verkkosivujen materiaalipankista.

Miten perustetaan kerho

ISYYn jäsenet voivat perustaa kerhoja. Jos olet kiinnostunut kerhon perustamisesta, lue alla olevat ohjeet ja tutustu myös kerho-ohjesääntöön, jonka löydät Materiaalipankista.

Kerho perustetaan pitämällä perustamiskokous, jonka pöytäkirja sekä kerhon rekisteröintilomake tarvittavine liitteineen toimitetaan ISYYn järjestöasiantuntijalle käsiteltäväksi. ISYYn hallitus päättää kerhojen hyväksymisestä kerholuetteloon.

Toimintaohjeet kerhon perustamiseen

 1. Pitäkää perustamiskokous, jossa on paikalla vähintään kolme ISYYn jäsentä. Pitäkää tapaamisesta pöytäkirjaa, josta käy ilmi ketä on ollut paikalla, milloin, missä ja mitä on päätetty.
 2. Laatikaa kerhon säännöt ja hyväksykää ne kokouksessa. Ennen sääntöjen laatimista on hyvä lukea läpi ISYYn kerho-ohjesääntö, ja tarkistaa ettei säännöt ole ristiriidassa keskenään. Säännöissä on mainittava ainakin seuraavat asiat:
  • Kerhon nimi, tarkoitus ja toimintamuodot

  • Johtokunnan kokoonpano ja valintatapa

  • Kuka (rooli) vastaa kerhon taloudenpidosta

  • Kerhon toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta päättävän yleiskokouksen ajankohta (suositeltu ajankohta on syyskuussa tai hieman aikaisemmin)

  • Kerhon kokouksen koollekutsumisen tapa

  • ISYYn ulkopuolisten henkilöiden mahdollisuus osallistua kerhon toimintaan

  • Kerhon lakkauttamisen tapa.

 3. Valitkaa kerholle kokouksessa johtokunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. Huomaattehan, että vähintään puolet kerhon johtokunnasta ja kerhon puheenjohtajien tulee olla ISYYn jäseniä. Kerhon johtokunnassa tulee olla ainakin seuraavat henkilöt nimettynä:
  • Puheenjohtaja

  • Varapuheenjohtaja

  • Sihteeri

  • Taloudesta vastaava henkilö (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri voi myös toimia k.o. roolissa)

 4. Laatikaa kuluvalle vuodelle toimintasuunnitelma ja talousarvio ja hyväksykää ne kokouksessa. Toimintasuunnitelman ja talousarvion voi laatia samaan tai erillisiin dokumentteihin.
  • Toimintasuunnitelmassa tulee käydä ilmi, minkälaista toimintaa kerholle on suunniteltu kuluvalle vuodelle.

  • Talousarviossa tulee käydä ilmi kuluvan vuoden budjetti kuluineen ja tuottoineen. Talousarvion tulee vastata toimintasuunnitelma. Huomaathan että talousarvio tulee laatia nollaan, eli kerholle ei voi arvioida - tai + -merkkistä budjettia.

  • Huom! Jos perustatte kerhon syyslukukaudella, tulee pyydettäessä toimittaa myös seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio, sillä kerhoilta tarvitaan seuraavan vuoden dokumentit ISYYn talousarvion rakentamista varten yleensä lokakuun puolivälissä. Kannattaa varmistaa tämä etukäteen ISYYn järjestöasiantuntijalta.

 5. Hakemus kerhoksi tulee tehdä kerhojen rekisteröintilomakkeella, jonka liitteeksi vaaditaan seuraavat asiakirjat:
  • Perustamiskokouksen pöytäkirja

  • Kerhon säännöt

  • Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 6. Allekirjoitettu rekisteröintilomake liitteineen toimitetaan ISYYn järjestöasiantuntijalle joko sähköpostitse tai toimittamalla dokumentit ISYYn toimistolle Joensuuhun tai Kuopioon. Allekirjoittaminen onnistuu joko sähköisesti tai ISYYn toimistolla.

Huomaattehan, että toimiakseen kerhon tulee päivittää yhteystietonsa vuosittain. Jos kerho ei ilmoita yhteystietojaan ISYYn työntekijälle tammikuun loppuun mennessä, kerho ei voi käyttää sille myönnettyä rahaa, ylioppilaskunnan tiloja tai mitään muita kerholle kuuluvia etuuksia. Kaikki edellä mainitut sanktiot poistetaan, kun kerho päivittää yhteystietonsa. Kerholle ilmoitetaan ennen mahdollisten sanktioiden toimeenpanoa.

Lue lisää:

ISYY.fi, avautuu uuteen välilehteen: Joensuun kerhot
ISYY.fi, avautuu uuteen välilehteen: Kuopion kerhot
ISYY.fi, avautuu uuteen välilehteen: Materiaalipankki
ISYY.fi, avautuu uuteen välilehteen: Kerho-ohjesääntö