Ajankohtaista

23.01.2023

Edunvalvonta apunasi: miten kurssiarvosanaan haetaan oikaisua?

Edunvalvonta apunasi on julkaisusarja, jossa ISYYn edunvalvonta-asiantuntijat tuovat korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontaan liittyviä aiheita lähemmäs opiskelijaa. Julkaisujen tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan paremmin ja muistuttamaan ISYYn edunvalvontapalveluista.

Mikäli olet saanut mielestäsi väärän arvion kurssiarvosanasta tai olet saanut hylätyn kurssista, josta mielestäsi sinun olisi pitänyt päästä läpi, voit hakea kurssin vastuuopettajan päätökseen muutosta. Nämä samat ohjeet pätevät suurilta osin myös tapauksessa, jossa olet suorittanut jonkin kurssin tai opintokokonaisuuden jossakin toisessa korkeakoulussa ja haet sen hyväksymistä opintoihin Itä-Suomen yliopistossa.

Muutoksenhaun ensimmäinen vaihe on pyytää kurssin vastuuopettajalta kurssin arvosteluperusteet ja niiden soveltaminen oman kurssisuorituksesi kohdalla. Tämä voi olla esimerkiksi mallivastaus tenttiin tai vastaava yleisesti tentin jälkeen oppiaineen julkaisema mallivastaus. Kun olet saanut tietoon arvosteluperusteet tai mallivastaus on yleisesti julkaistu, sinulla on 14 vuorokautta aikaa hakea muutosta arvosanaan kurssin vastuuopettajalta. Tällaiseksi voidaan lukea vaikkapa sähköposti opettajalle, jossa kerrot, ettet ole samaa mieltä kurssista saamastasi arvostelusta ja pyydät siihen muutosta. Muutoksenhaun johdosta arvosanasi voi vain parantua, eikä se tarkistuksen jälkeen voi muuttua huonommaksi. Mikäli kurssin vastuuopettaja ei ole tavoitettavissa voi muutoksenhaun toimittaa myös oppiaineesi johtoon tai yliopiston kirjaamoon.

Muutoksenhaun jälkeen kurssin vastuuopettaja vastaa sinulle ja kertoo perustelut, miksi arvosanasi on joko noussut tai arvosteluasi ei ole korjattu. Tässä yhteydessä sinulla on myös oikeus saada tietoosi kaikki oikaisupyyntöön liittyvät materiaalit, kuten kopio omasta tenttivastauksestasi ja mallivastaus kurssin tenttiin tai vaikka jäljennös tekemästäsi esseestä tai vastaavasta kurssityöstä. Vastauksena oikaisupyyntöön saat myös mukana muutoksenhakuohjeet opettajan päätökseen.

Mikäli olet edelleen eri mieltä opettajan tekemästä kurssiarvostelupäätöksestä voit hakea tähän muutosta yliopiston muutoksenhakulautakunnalta. Muutoksenhaku tulee tehdä 14 vuorokauden kuluessa opettajalta saamaasi vastaukseen. Muutoksenhaku toimitetaan yliopiston kirjaamoon kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostitse. Muutoksenhakuun on hyvä liittää kaikki asiaan liittyvät asiakirjat ja paperit sekä perustelut siitä, miksi omasta mielestäsi olisit ansainnut paremman arvosanan Tämän jälkeen muutoksenhakulautakunta pyytää kurssin vastuuopettajalta vastineen ja hänen näkemyksensä asiasta. Mikäli opettaja tässä vaiheessa oikaisee arvosanasi, asian käsittely päättyy ja uusi arvosana kirjataan opintorekisteriin. Sinä saat vielä mahdollisuuden vastata opettajan lausuntoon, mutta tämän vastineen antaminen ei ole pakollista.

Muutoksenlautakunta kokoontuu muutamia kertoja lukukaudessa ja käsittelee tällöin kaikki sille saapuneet muutoksenhaut ja antaa asiasta ratkaisun. Muutoksenhakulautakunta voi todeta asiassa tapahtuneen virheen ja pyytää kurssille uutta arvostelua tai todeta, että asiassa ei ole tapahtunut virhettä ja jättää kurssin arvostelun ennalleen. Muutoksenhakulautakunnan päätöksestä ei voi enää valittaa eteenpäin.

Mikäli koet, että joku kurssisi on arvosteltu väärin voit myös pyytää ylioppilaskunnan edunvalvonta-asiantuntijoilta apua muutoksenhaun tekemisessä. Voimme neuvoa miten asiassa voi edetä.

Pekka Koivaara, ISYYn edunvalvonta-asiantuntija, Joensuun kampus