Ajankohtaista

23.11.2022

Edunvalvonta apunasi: miten toimia, jos sairastun kesken opintojen

Edunvalvonta apunasi on julkaisusarja, jossa ISYYn edunvalvonta-asiantuntijat tuovat korkeakouluopiskelijoiden edunvalvontaan liittyviä aiheita lähemmäs opiskelijaa. Julkaisujen tavoitteena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään omia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan paremmin ja muistuttamaan ISYYn edunvalvontapalveluista.

Terveyttä tulee harvoin miettineeksi silloin kun siinä ei ole mitään vialla. Mutta kun terveys horjuu, vasta sitten sitä alkaa arvostaa. Jokainen meistä voi sairastua vakavasti tai joutua sellaiseen onnettomuuteen, joka vie toimintakyvun useiksi kuukausiksi. Jos sinulle käy näin, etkä pysty osallistumaan opetukseen tai suorittamaan opintoja, kannattaa silloin toimia, vaikka se tuntuisikin raskaalta. Tämä helpottaa myöhemmin paluuta työelämään ja opintojen pariin. Jos tuntuu ettet itse jaksa tehdä kaikkea, pyydä rohkeasti apua vaikkapa sukulaiselta tai ystävältä.

Muutaman päivän kestävä flunssa tai mahatauti ei vielä aiheuta suuria toimenpiteitä, vaikka ne harmillisia ja ikävän tuntuisia ovatkin. Selvitä opintojakson opettajan kanssa, voiko poissaolon korvata tai järjestetäänkö opintojaksoja lukuvuoden aikana uudestaan. Sairaana ei missään nimessä tule osallistua opetukseen tai tulla kampukselle, se ei ole sankariteko! Tervehtymisen jälkeen on myös hyvä pitää yksi oireeton sairaslomapäivä ennen kuin osallistuu opetukseen, jotta taudin tarttumistodennäköisyys on mahdollisimman pieni.

Mikäli sairastumisesi on kuitenkin pitkäaikaista, tärkein tehtävä on hankkia asiasta lääkärintodistus. Kun sinulla on lääkärin todistus, pystyt todistamaan myöhemmin olevasi todella avun tarpeessa tai että kykysi työskennellä tai opiskella on pitkäaikaisesti laskenut. Tämä voi tulla tarpeen mikäli haet jonkinlaista avustusta tai hoidat sairastumiseesi liittyviä asioita myöhemmin.  Lääkärintodistusta on vaikea saada jälkeenpäin ja kaikki sairaudet tai toimintakyvyn alentumat eivät näy ulospäin, joten tarvitset puolueettoman tahon todisteen siitä, että olet todella sairastunut.

Jos sairastumisesi on luonteeltaan sellainen, ettet pysty pitkään aikaan harjoittamaan opintojasi, sinun kannattaa siirtyä suoraan KELA:n maksamalle sairauspäivärahalle. Sairauspäivärahaa maksetaan enintään vuoden kestävän työkyvyttömyyden perusteella ja sen maksamisessa on omavastuuaika. Opintotukea voi nostaa sellaiselta kuukaudelta, jolloin sairauspäivärahaa maksetaan 17 kalenteripäivältä. Jos sairauspäivärahaa maksetaan yli 18 päivältä, opintotuki katkaistaan automaattisesti.

Jos olet nostanut sairauspäivärahaa 60 arkipäivää, KELA selvittää kuntoutuksen tarpeesi. Sama selvitys tehdään myös sen jälkeen, kun sairauspäivärahaa on nostettu 150 ja 230 arkipäivää. Kaiken kaikkiaan sairauspäivärahaa voi saada 300 arkipäivältä. Jos teet töitä opintojen ohessa, muista toimittaa sairauslomatodistus myös työnantajallesi sekä antaa jonkinlainen arvio kuntoutumisestasi, jos se on mahdollista. Sairastuminen itsessään ei ole peruste työsuhteen irtisanomiselle, mutta työnantaja voi irtisanoa työntekijän, jos sairausloma on kestänyt niin pitkään, ettei työnantaja voi enää kohtuudella odottaa, että työntekijä toipuu takaisin työkykyiseksi.

Mikäli olotilasi sen sallii, voit kuitenkin opiskella jonkin verran vaikka nostaisitkin sairauspäivärahaa. Joissain tapauksissa tämä saattaa myös tukea paluuta opintoihin. Sairauspäivärahalla voi opiskella 40 % siitä määrästä, mikä on lukukauden tai lukuvuoden ohjeellinen suoritusmäärä. 60 opintopisteen vuosietenemisen tahdilla tämä tarkoittaa, että voit suorittaa sairauspäivärahan noston aikana enintään 24 opintopistettä lukuvuodessa. Mikäli suorituksia tulee enemmän, peritään sairauspäiväraha takaisin perusteettomasti maksettuna. Mikäli sairautesi hoito vaatii matkustamista toiselle paikkakunnalle, voit saada tähän KELA:n matkatukea.

Pitkäaikainen sairastuminen viivästyttää opintoja suurella todennäköisyydellä. Asiaa ei kuitenkaan kannata stressata. Sairastuminen on hyväksyttävä syy opintojen suorittamiseen liittyvän lisäajan myöntämiselle. Mikäli valmistuminen viivästyy siinä määrin, että olet kuluttanut opintotukikuukautesi loppuun, voit hakea opintotukiajan pidennystä opintojen loppuun saattamiseen. Tukiaikaa voidaan pidentää enintään 9 kuukaudella. Kyseessä on poikkeusmenettely, joka tehdään vain erityisen painavasta syystä kuten sairastumisesta tai vaikeasta elämäntilanteesta johtuen.

Käytännössä tukiajan pidennystä ei myönnetä, ellei asiakkaalla ole esittää dokumentteja siitä, että hänen avuntarpeensa ja syy opintojen viivästymiselle on todellinen, eli myös tämän vuoksi lääkärintodistus kannattaa hankkia heti sairastumisen alussa. Tukiajan pidennyksen saaminen edellyttää myös uskottavaa suunnitelmaa opintojen loppuun saattamiseen, kuten myös yliopiston myöntämän lisäajan saaminen. Tämän vuoksi dokumentteja omasta sairastumisesta, hoidon ja kuntoutumisen etenemisestä ja parantumisesta kannattaa hankkia useita, sillä pystyy myöhemmin anomuksia tehdessään todentamaan omaa tarinaansa niin että toimitetut dokumentit tukevat sitä, eikä viranomaisella ole syytä epäillä asiakkaan kertomuksen todenmukaisuutta.

Mikko Aaltonen, ISYYn edunvalvonta-asiantuntija, Kuopion kampus

Hyödyllisiä linkkejä:

Kela.fi, avautuu uuteen välilehteen: Sairauspäiväraha

Kela.fi, avautuu uuteen välilehteen: Opintotuen tukiajan pidennys