Ajankohtaista

11.10.2021

Hakukuulutus: 2 jatko-opiskelijaa tutkimuseettiseen toimikuntaan

Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on nimetä opiskelijaedustajat yliopistolain 3 luvun mukaisiin toimielimiin. Ylioppilaskunta nimittää myös muita edustajia yliopiston ja muiden sidosryhmien toimielimiin. 

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta julistaa haettavaksi jatko-opiskelijoiden edustustehtävät tutkimuseettiseen toimikuntaan. 

Tutkimuseettinen toimikunta on rehtorin asettama pysyväluonteinen elin, jonka tehtävänä on:

  • arvioida ihmisiin kohdistuvien ei-lääketieteellisten tutkimushankkeiden eettisyyttä ja antaa niistä lausuntoja, 
  • arvioida tarvittaessa myös muiden tutkimushankkeiden eettisyyttä, ellei lainsäädännössä arviointia ole muille tahoille määrätty, 
  • edistää tutkimuseettistä koulutusta ja antaa tutkimuseettisiin kysymyksiin liittyvää ohjeistusta yliopistossa, 
  • toimia asiantuntijaelimenä yliopistossa esiin tulevissa tutkimuseettisissä ongelmatilanteissa, 
  • ylläpitää tutkimusetiikkaan liittyvää keskustelua yliopistossa, 
  • seurata ja osallistua kansallisen tutkimuseettisen ohjeistuksen valmisteluun ja varmistaa ohjeistuksen toteutuminen Itä-Suomen yliopistossa. 

Lisää tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanosta ja tehtävistä voi lukea toimikunnan sivuilta (linkki alempana). 

Tutkimuseettisen toimikunnan toimikausi on neljä vuotta. 

Hakukelpoinen tutkimuseettiseen toimikuntaan on läsnä olevaksi ilmoittautunut opiskelija, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. 

Perustellut hakemukset mahdollisine ansioluetteloineen pyydetään lähettämään ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi perjantaihin 22.10. klo 12.00 mennessä. 

Lue lisää:

Uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: Tutkimusetiikka

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, asiantuntija, koulutus- ja sosiaalipolitiikka, p. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi

Mika Saikkonen, toimikunnan sihteeri, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 346 8118, mika.saikkonen(at)uef.fi