Ajankohtaista

09.04.2020

Hakukuulutus ainejärjestöjen kriisiapuun

Ainejärjestöt, joille koronapandemia on aiheuttanut tulonmenetyksiä esimerkiksi peruuntuneiden osallistumismaksujen muodossa, voivat hakea ISYYltä taloudellista tukea vuoden 2020 toiminnan turvaamiseksi. Avustusta voidaan myöntää ainoastaan, mikäli tulonmenetykset ovat suhteessa ainejärjestön talouteen sen laatuisia, ettei ainejärjestöllä ole taloudellisia resursseja toteuttaa toimintasuunnitelman mukaista tai korvaavaa toimintaa loppuvuoden aikana.

ISYY voi myöntää ainejärjestöille tukea hakemuksensa jättäneiden ainejärjestöjen kesken enintään ISYYn talousarvion mukaisen avustusmomentin mukaisesti, kuitenkin niin, että yhdelle ainejärjestölle voidaan myöntää avustusta enintään 500 €. Hakijoiden kesken priorisoidaan ne hakijat, joiden toiminnan jatkuvuus on selkeästi vaarantunut vallitsevan tilanteen johdosta.

Hakuaika on 9.-24.4.2020. Avustusta hakevan ainejärjestön tulee hakuajan puitteissa toimittaa vuoden 2020 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä edellinen hyväksytty tilinpäätös sekä vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksessa tulee käydä ilmi ISYYltä haettava summa sekä suunnitelma siitä, miten avustussumma tullaan vuoden 2020 aikana käyttämään. Hakemukseen tulee myös sisältyä selvitys siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut ainejärjestön talouteen tulonmenetysten tai ylimääräisten kulujen muodossa. Hakemukset toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen hakemukset@isyy.fi.

Myönnetyt avustukset tulevat ainejärjestöjen käyttöön toukokuussa 2020.