Ajankohtaista

31.01.2022

Hakukuulutus: Opiskelijaedustaja Itä-Suomen yliopiston opintopalveluiden sisäiseen auditointiin

Itä-Suomen yliopisto valmistautuu valtakunnalliseen auditointiin toteuttamalla yksiköiden sisäisen auditoinnin vuoden 2022 aikana. Myös yliopistopalvelut -yksikön alaisessa opintopalveluissa toteutetaan auditointi 2.3.2022. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee yhtä (1) opiskelija-auditoijaa osallistumaan opintopalveluiden auditointiin.

Auditointi toteutetaan 2.3.2022. klo 12-16 ja opiskelija-auditoijan oletetaan olevan käytettävissä koko päivän. Sen lisäksi opiskelijan toivotaan osallistuvan auditoinnin valmistaviin kokouksiin sekä osallistuvan sen loppuraportin laadintaan. Auditointiin osallistumisesta saa halutessaan todistuksen sekä se kerryttää arvokasta kokemusta laadun tarkkailusta organisaatiossa. Opiskelija-auditoijaksi sopii parhaiten 3. tai 4. vuosikurssin opiskelija, jolla on kertynyt jo jonkin verran käyttökokemusta opintopalveluiden eri tahoista mutta myös muiden vuosikurssien opiskelijat ovat sopivia auditointiin. Aikaisempaa kokemusta auditointityöstä tai luottamustoimista ei vaadita, riittää kun sinulla kokemusasiantuntijuutta Itä-Suomen yliopiston opintopalveluista.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, voit jättää avoimen hakemuksen ISYYn edunvalvonta-asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi torstaihin 10.2.2022 klo 12.00 mennessä.

Mitä on auditointi?

Auditointi on laaduntarkkailua, jossa joko ulkoinen tai sisäinen taho tarkastelee, täyttääkö organisaation toiminta sille asetetut kriteerit ja vaatimukset. Auditointi toteutetaan kyselyinä, haastatteluina sekä tutustumalla organisaation omiin toimintaa ohjaaviin dokumentteihin. Lopuksi auditointiryhmä arvioi auditoinnin tuloksen. Suomessa kansallinen arviointikeskus KARVI arvioi yliopistot säännöllisesti ja laatuleima on voimassa 6 vuotta kerrallaan.

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio), Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi

Saila Vaittinen, laatukoordinaattori, Itä-Suomen yliopisto, p. 040 564 8985, saila.vaittinen(at)uef.fi