Ajankohtaista

21.12.2022

Hakukuulutus: Opiskelijaedustaja Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikuntaan

Itä-Suomen yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön lähtökohta ja tavoite on tunnistaa ja ennaltaehkäistä eriarvoisuutta ylläpitäviä tai lisääviä ilmaisuja, rakenteita ja toimintoja sekä lisätä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta yliopiston kaikilla tasoilla. Yhdenvertaisuustoimikunta laatii Itä-Suomen yliopistolle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman sekä seuraa sen edistymistä ja käyttöönottoa. Yhdenvertaisuustoimikunta myös tekee esityksiä ja aloitteita yliopiston johdolle ja henkilöstölle siitä, miten edistää yhdenvertaisuutta yliopiston toiminnassa.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee yhtä (1) opiskelijaedustajaa vapautuneen edustuspaikan tilalle yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikuntaan. Edustustehtävän kesto on vuosi 2023.

Hakukelpoinen yhdenvertaisuustoimikunnan jäseneksi on henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Kokemus tasa-arvotyöstä sekä kiinnostus yhdenvertaisuutta ja tasa-arvotyötä kohtaan katsotaan hakijalle eduksi.

Perustellut hakemukset mahdollisine ansioluetteloineen tulee lähettää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso(at)isyy.fi keskiviikkoon 11.1.2023 mennessä. Valittavan henkilön päättää ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan.

Lue lisää:

Uef.fi, avautuu uuteen välilehteen: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Lisätietoja:

Hakumenettely: Mikko Aaltonen, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, koso(at)isyy.fi, p. 044 576 8414

Toimikunnan työskentely: Virva Pietarinen, Henkilöstösuunnittelija, Itä-Suomen yliopisto, virva.pietarinen(at)uef.fi, p. 046 923 8124

Muokattu 5.1.2023: hakuajan umpeutumispäivämäärää edeltävä viikonpäivä on korjattu maanantaista keskiviikkoon.