Ajankohtaista

09.01.2020

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat kielikeskuksen ohjaus- ja kehittämisryhmään sekä Fazer Food & Co:n ravintolatoimikuntaan

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee opiskelijaedustajia luottamustoimiin toimikaudelle 2020 - 2021.

  • ISYY hakee kielikeskuksen ohjaus- ja kehittämisryhmiin yhtä (1) varsinaista edustajaa sekä yhtä (1) varaedustajaa molemmille kampuksille
  • ISYY hakee Fazer Food & Co:n ravintolatoimikuntiin kahta (2) varsinaista edustajaa molemmille kampuksille

Kielikeskuksen ohjaus- ja kehittämisryhmä kerää palautetta kielikeskuksen opetuksesta ja sen järjestelyistä sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia opetuksen kehittämiseksi. Ohjaus- ja kehittämisryhmä kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa.

Fazer Food & Co:n ravintolatoimikunta käsittelee säännöllisin väliajoin saadun asiakaspalautteen, seuraa ravintolatoiminnan liikevaihtoa sekä tekee aloitteita ja ehdotuksia palvelutoiminnan kehittämiseksi. Ravintolatoimikunta kokoontuu n. 5 kertaa
vuodessa.

Opiskelijaedustajiksi hakevilta toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, rohkeutta ja näkemyksellisyyttä tuoda opiskelijanäkökulmaa päätöksentekoon sekä hyviä yhteistyötaitoja. Aiempaa kokemusta luottamustoimista ei vaadita. Perustellut hakemukset mahdollisine ansioluetteloineen tulee jättää ylioppilaskunnan toimistoihin

ISYY 
Yliopistonkatu 7
PL 111
80100 Joensuu

ISYY
Yliopistonranta 3
PL 1627
70210

tai ylioppilaskunnan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi torstaihin 23.1.2020 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja:

Asiantuntija, koulutus- ja sosiaalipolitiikka (Kuopio) Mikko Aaltonen, 044-576 8414, koso@isyy.fi
Edunvalvonta-asiantuntija (Joensuu) Pekka Koivaara 044-576 8465, soko@isyy.fi