Ajankohtaista

24.10.2019

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajia Itä-Suomen yliopiston oppimisympäristötyöryhmään

Itä-Suomen yliopisto on ottanut oppimisympäristöjen kehittämisen jatkuvaksi toiminnakseen. Itä-Suomen yliopiston strategisena tavoitteena on olla Suomen paras oppimisympäristö. Tämän vuoksi oppimisympäristöjen kehittämisryhmä on perustanut oppimisympäristötyöryhmän. 

ISYY hakee nyt kahta opiskelijaedustajaa sekä Kuopion että Joensuun kampukselta oppimisympäristötyöryhmään vuodeksi 2020. 

Oppimisympäristöryhmän tehtävät ovat:
-    Linjausten, asioiden ja esitysten valmistelu oppimisympäristön kehittämisryhmälle
-    Uusien pedagogisten koulutusten taustoitus/kartoitus/ esitykset opetusta edistävien käytänteiden testaus ja laajamittaisen jalkauttamisen edistäminen
-    Uusien ohjelmistojen ja opetuksessa yleisesti käytettävien teknisten ratkaisujen ja laitteiden testaus, koulutusten pohdinta ja esitestaus yksiköissä
-    Tiedon välitys oppimisympäristöjen kehittämisasioista eri osapuolten ja yksiköiden välillä
-    Oppimisympäristöasioiden tiedotuksen kehittäminen
-    Koulutuskalenterin suunnittelu ja koulutusten koordinointi
-    Koulutussisältöjen ideointi, erityisesti matalan kynnyksen koulutukset
-    Uusiin pedagogisiin ja fyysisiin oppimisympäristöratkaisuihin perehtyminen ja eri tieteenalojen käytänteisiin tutustuminen
-    Oppimisympäristöseminaarin sisältöjen ideointi ja kehittäminen
-    Ajankohtaisen toiminnan ja uudistusten esittely

Oppimisympäristöryhmä kokoontuu n. kahden kuukauden välein. Oppimisympäristötyöryhmän opiskelijaedustajilta toivotaan näkemyksellisyyttä sekä ideoita ja kehitysehdotuksia fyysisten, psyykkisten ja sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Tämän lisäksi toivotaan hyvää valmistautumista kokouksiin sekä yhteydenpitoa ylioppilaskuntaan päin. 

Perustellut hakemukset tulee lähettää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittiselle asiantuntijalle Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi perjantaihin 8.11.2019 klo 12.00 mennessä.

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, Asiantuntija, koulutus- ja sosiaalipolitiikka, p. 044 576 8414, koso@isyy.fi (hakuprosessi)

Kari Korhonen, Oppimisympäristöjen kehittämisjohtaja, p. 050 432 3826, kari.korhonen@uef.fi (Oppimisympäristötyöryhmän työskentely)