Ajankohtaista

31.10.2022

Hakukuulutus: Opiskelijajäseniä Kielikeskuksen tehtäväntäytön arvostelulautakuntiin

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee yhteensä kolmea (3) opiskelijajäsentä Kielikeskuksen tehtäväntäytön arvostelulautakuntiin. Itä-Suomen yliopistossa toimii Kielikeskus, jonka tehtävänä on Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 19 § mukaan:

  • järjestää tutkintoasetusten edellyttämät kieli- ja viestintäopinnot sekä tarjota muitan tiedeyhteisössä, opinnoissa ja työelämässä tarvittavia kieli- ja viestintäopintoja
  • kehittää erityisalojen kielten ja viestinnän opetusta ja oppimisen edellytyksiä
  • edistää opiskelijoiden elinikäistä kieli- ja viestintätaitojen oppimista
  • tukea yliopiston ja sen vaikutusalueen kansainvälistymistä
  • vastata kieli- ja viestintäopinnoissa aiemmin hankitun osaamisen hyväksilukemisesta
  • tuottaa voimavarojensa puitteissa kielipalveluita yliopistoyhteisölle

Johtosäännön 31 § mukaan yliopiston opetusta antavalla henkilöstöllä tulee olla vähintään hyvä opetustaito. Johtosäännön 32 § mukaan kielikeskuksesta opetustehtävää hakevan opetustaitoa koskevat asiat käsittelee arvostelulautakunta, johon laitoksen johtaja nimeää jäsenet ottaen huomioon täytettävän tehtävän edellyttämät tieteenalat.

Itä-Suomen yliopiston kielikeskus on täyttämässä kolmea tehtävää, joissa tarvittavan opetustaidon arviointia varten perustetaan kolme arvostelulautakuntaa. Tehtävät ovat:

  • Vuorovaikutusosaamisen yliopisto-opettaja, vakituinen tehtävä 1.1.2023 alkaen (Kuopio)
  • Englannin kielen yliopisto-opettaja, 2 v määräaikainen tehtävä 1.1.2023-31.12.2024 (Joensuu)
  • Englannin kielen yliopistonlehtori, 7 kk määräaikainen tehtävä 1.1.-31.7.2023 (Joensuu)

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee jokaiseen kolmeen (3) tehtäväntäytön arvostelulautakuntaan yhtä (1) opiskelijajäsentä. Arvostelulautakunnan tehtävänä on tutustua hakijoiden portfolioihin, haastatella hakijat ja antaa arvio näiden opetustaidosta opetusnäytteen perusteella. Tehtävästä maksetaan kokouspalkkio.

Tarkempia tietoja opetusnäytteiden ajankohdasta ja arvostelulautakuntien työskentelystä antaa kielikeskuksen johtaja Lauri Tolkki. Perustellut hakemukset ja mahdolliset ansioluettelot tulee lähettää ylioppilaskunnan asiantuntijalle Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso(at)isyy.fi tiistaihin 8.11. mennessä.

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi

Lauri Tolkki, Kielikeskuksen johtaja, Itä-Suomen yliopisto, p. 050 308 1799, lauri.tolkki(at)uef.fi