Ajankohtaista

31.10.2022

Hakukuulutus: Täydennyshaku filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon sekä yliopistokollegioon

Yliopistolain (558/2009) 46 § mukaan ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä on nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3. luvussa mainittuihin hallintoelimiin.

Itä-Suomen yliopiston tiedekuntaneuvostot ovat yliopistolain 27 § mukaisia yliopiston alaisten yksiköiden monijäsenisiä hallintoelimiä, joissa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee vapautuneiden edustuspaikkojen tilalle:

 • Yhtä (1) varaedustajaa yliopistokollegioon
 • Yhtä (1) varaedustajaa filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

joista molempien toimikausi päättyy 31.12.2023. 

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on määritelty Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 §:ssa. Tiedekuntaneuvoston tehtävät ovat:

 • käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta;
 • käsitellä ja lausua tiedekunnan sisäistä rakenteesta siltä osin kuin rehtori päättää asiasta;
 • päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
 • päättää opetussuunnitelmista (ml. muussa korkeakoulussa tai oppilaitoksessa suoritettujen opintojen tutkintoon sisällyttämisen periaatteista) ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei johtosäännössä toisin määrätä
 • arvostella väitöskirjat;
 • käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
 • käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
 • päättää dosentin arvon myöntämisestä;
 • antaa kunniatohtorin arvo.

Yliopistokollegion toiminta perustuu yliopistolain 22 §:en ja sen tehtävät ovat:

 • päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
 • valita yliopistoyhteisön ulkopuoliset jäsenet yliopiston hallitukseen;
 • vahvistaa yliopistoyhteisön sisäisten ryhmien valinnat yliopiston hallituksen jäseniksi;
 • vapauttaa yliopiston hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
 • valita yliopiston tilintarkastajat;
 • vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
 • päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
 • päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään, mikäli katsoo, ettei tämä nauti enää yliopistoyhteisön luottamusta. 

Tiedekuntaneuvoston ja kollegion kokouksiin osallistumisesta maksetaan kokouspalkkio. Tiedekuntaneuvoston ja kollegion varaedustajaksi on hakukelpoinen henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Henkilö, joka on yliopistoon yli 10 %:ssa palvelussuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan toimielimeen opiskelijoiden ryhmässä. (Itä- Suomen yliopiston vaalijohtosääntö 2 §)

Opiskelijaedustajalta toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, opiskelijanäkökulman esiin tuomista opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa sekä syvällistä perehtymistä käsiteltäviin asioihin. Mikäli henkilön äidinkieli ei ole suomi, kokousasiakirjat käännetään englanniksi ja kokouksiin järjestetään mahdollisuuksien mukaan tulkkaus.

Perustellut hakemukset ja mahdolliset ansioluettelot tulee jättää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntijalle Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso(at)isyy.fi keskiviikkoon 16.11.2022 klo 12.00 mennessä. Päätöksen tiedekuntaneuvostoon ja kollegioon valittavasta henkilöstä tekee ylioppilaskunnan hallitus kokouksessaan.

Lisätietoja

Mikko Aaltonen, Koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8414, koso(at)isyy.fi