Ajankohtaista

03.02.2022

ISYY: Hybridiopetus lisää opetuksen tavoittavuutta – Korona-ajan opit käyttöön

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Kannanotto 3.2.2022

Vapaa julkaistavaksi: heti

Nuoret ja korkeakouluopiskelijat ovat joutuneet kantamaan koronaviruksen torjunnasta aiheutuneista toimenpiteistä suuren taakan. Tämä on näkynyt korkeakoululuopiskelijoiden keskuudessa lisääntyneenä ahdistuneisuutena, yksinäisyytenä ja kyynistymisenä. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) on iloinen Itä-Suomen yliopiston päätöksestä palata takaisin lähiopetukseen 31.1.2022 alkaen. 

Korona-aika on pakottanut tarkastelemaan opiskelu- ja opetuskäytäntöjä uudesta näkökulmasta. ISYY on kuitenkin huolissaan, että pandemia-aikana kehitetyt pedagogiset oppimisratkaisut eivät jää osaksi pysyvää opetustoimintaa. 

– Opiskelijat ovat moninainen joukko, jota ei pidä pakottaa samaan muottiin. Osa pystyy parhaiten opiskelemaan kotona tai muussa paikassa ja osa taas kampuksella. Nykyaikainen teknologia mahdollistaa opiskelijalähtöisen, ajasta ja paikasta riippumattoman oppimisen ja opiskelun, sanoo ISYYn hallituksen puheenjohtaja Sami Tanskanen.

Ylioppilaskunta vetoaa, että Itä-Suomen yliopisto kehittää opetuskäytäntöjään jatkossa hyödyntämään entistä monimuotoisempia menetelmiä, kuten luentotallenteita, interaktiivisia tehtäviä sekä ryhmäkeskusteluja. Lisäksi lähiopetuksella on suuri rooli opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin rakentamisessa, minkä takia on tärkeää, että yliopisto järjestää kampuksilta tiloja opiskeluun ja opetukseen osallistumiseen.

– Korona-aika on ollut meille kaikille raskasta, mutta se mahdollistaa meille myös uudenlaisen, saavutettavan opiskelukulttuurin syntymisen. UEFilla on nyt loistava tilaisuus toimia tämän kulttuurin edistäjänä, Tanskanen kannustaa.

Lisätietoja:

Sami Tanskanen, hallituksen puheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, puheenjohtaja@isyy.fi, p. 044 576 8400

Sanna Heinonen, pääsihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, paasihteeri@isyy.fi, p. 044 576 8417