Ajankohtaista

06.03.2023

ISYYn eduskuntavaalitavoitteet on nyt julki!

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) eduskuntavaalitavoitteet on nyt julkistettu. Vaalitavoitteiden myötä nostamme ISYYlle tärkeät teemat esille eduskuntavaalikeskusteluun ja sitoutamme ehdokkaita vaalikaudella näihin tavoittesiin. ISYYn eduskuntavaalitavoitteiden painopisteet ovat laadukkaassa koulutuksessa, opiskelijoiden hyvinvoinnissa ja toimeentulossa, sekä kestävässä tulevaisuudessa.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta vetoaa alueensa eduskuntavaaliehdokkaisiin ja vaatii heitä sitoutumaan kaudella 2023-2027 päätöksenteossa seuraaviin teemoihin. 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys käydään 22.-28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä on 2.4.2023. Muista käyttää äänioikeutesi, jotta opiskelijoiden ääni kuuluu vaaleissa!

Ehdokas, allekirjoita tavoitteemme!

Eduskuntavaaleissa ehdolla oleva henkilö voi allekirjoittaa ISYYn eduskuntavaalitavoitteet täyttämällä alla olevan Google Forms -lomakkeen. Julkaisemme allekirjoittaneiden eduskuntavaaliehdokkaiden nimet ja puolueet tällä sivulla sitä mukaan, kun allekirjoituksia saapuu. ISYYn eduskuntavaalitavoitteet voi allekirjoittaa 21.3.2023 asti.

Google Forms, avautuu uuteen välilehteen: Allekirjoita ISYYn eduskuntavaalitavoitteet

Allekirjoittaneet ehdokkaat löydät tämän sivun lopusta.

Tavoitteemme eduskuntavaaleissa 2023

Koulutuksen laatuun tulee panostaa

Vakaa ja ennustettava korkeakoulutuksen rahoitus

Sipilän hallitus leikkasi koulutuksesta 1,5 Mrd euroa. Samalla korkeakoulutukseen kohdistuu valtavia paineita OKM:n visio 2030 -ohjelman myötä, jonka mukaan 50 %:lla suomalaisista alle 39-vuotiaista tulisi olla korkeakoulututkinto vuonna 2030. Yhtälö on mahdoton. Saavuttaakseen tavoitteita korkeakoulujen on saatava paitsi lisää rahoitusta, myös vakaa ja ennustettava toimintaympäristö. 

Seuraavalla vaalikaudella vaadimme, että:

 • Mikäli korkeakoulun aloituspaikkoja lisätään, perus- ja tulosrahoitusta lisätään samassa suhteessa.
 • Korkeakoulujen rahoitusmalli on ennustettava ja palkitsee paitsi tutkinnoista, myös hyvästä opetuksesta ja ohjauksesta.

Saavutettava ja maksuton koulutus

Hyvinvointivaltio välittää kansalaisistaan ja haluaa että heillä on mahdollisuus lunastaa potentiaaliaan. Koulutus on olennainen osa ihmisen elämänkaarta ja keino saavuttaa omia unelmiaan. Siksi koulutuksen on oltava jokaisen saatavilla, eikä opiskelun tulisi katketa esim. sairastumiseen, varojen puutteeseen tai kielimuureihin. 

Seuraavalla vaalikaudella vaadimme, että:

 • Aloituspaikkojen ensikertalaiskiintiö puretaan tai rajataan korkeintaan 50 %:n aloituspaikoista
 • Ylioppilastutkinnon rakenne on uudistettava tarkoituksenmukaiseksi korkeakouluopintoja varten.
 • Korkeakoulujen lukukausimaksuja ei oteta käyttöön nykyistä laajemmin
 • Korkeakoulujen kieliperiaatteet kohtelevat sekä suomea että muita kieliä työskentelykielenään käyttäviä yhdenvertaisesti.

Opiskelijoiden hyvinvoinnin takaaminen

Opiskelijan toimeentulo

Elinkustannusten nousu on aiheuttanut ahdinkoa myös opiskelijoille. Opiskelijan toimeentulon on pysyttävä inhimillisessä suhteessa inflaatioon nähden. Tällä hetkellä moni opiskelija elää köyhyysrajan alla. Korkeakouluopiskelijoiden opintoraha on tällä hetkellä 268,23 euroa kuukaudessa.

Seuraavalla vaalikaudella vaadimme, että:

 • Opintolainan hakuvelvoite perustoimeentulon saamisen edellytyksenä poistetaan
 • Joukkoliikenteen matkalippujen arvonlisäveron 0% kannasta tehdään pysyvä
 • Yleisen asumistuen ruokakuntakohtaisuus puretaan.
 • Opintorahaan tehdään 100 euron tasokorotus.
 • Opintolainahyvityksen on kohdeltava kaikkia alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita tasavertaisesti eli opintolainahyvitystä on voitava saada jo alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. 

Opiskelijoiden terveydenhuolto kuntoon

Vuoden 2021 alusta alkaen ovat YTHS:n piirissä olleet myös AMK - opiskelijat. Tämä on nostanut YTHS:n palveluiden kysyntää enemmän kuin nykyinen toimintarakenne pystyy siihen vastaamaan. Vuosien 2020 - 22 koronapandemia on vielä lisännyt palveluiden tarvetta. On kohtuutonta, että opiskelijat joutuvat rahoittamaan palveluita, jotka eivät täytä sille asetettuja kriteerejä, varsinkin kun he joutuvat itse näitä palveluita rahoittamaan. 

Seuraavalla vaalikaudella vaadimme, että:

 • Seuraava hallitus toteuttaa terapiatakuun
 • Hyvinvointialueiden toimintaa tuetaan niin että julkinen terveydenhoito pystyy hoitamaan sille asetetut tehtävät.
 • Tulevan vaalikauden aikana KELA neuvottelee palvelusopimuksen uudestaan YTHS:n kanssa siten ettei käyttäjähinta nouse tai laadusta karsita.

Kestävää tulevaisuutta tulee vaalia

Opiskelijoiden sujuva siirtymä työelämään

Tulevaisuuden tekijöiden työelämään siirtymisen tulee olla sujuvaa ja suoraviivaista. Osaavien tekijöiden ja työpaikkojen kohtaamista tulee tukea. Tämä vaatii ohjausta opintojen aikana ja mahdollisten työnantajien tukemista, niin alueellisesti kuin kansallisestikin. 

Seuraavalla vaalikaudella vaadimme, että:

 • Maahanmuuttoviraston rahoitusta on lisättävä oleskelulupien käsittelyaikojen lyhentämiseksi
 • Uraohjaus tulee sitoa jokaisen tutkinnon opinto-ohjaukseen
 • Tuetaan osaamisklustereita, jotka helpottavat oman alan työpaikan löytämistä opiskelualueella.

Kestävämpi yhteiskunta

Ilmastokriisi on aikamme suurimpia haasteita, jonka eteen on tehtävä kansallisia ja kansainvälisiä toimia. Suomella on hyvät edellytykset toimia edelläkävijanä ja ratkaisujen löytäjänä. Yhteiskuntamme rakenteiden on muututtava energiantuotannon, elintarviketeollisuuden kuin myös julkisen liikkumisen osalta.

Seuraavalla vaalikaudella vaadimme, että:

 • Kasvipohjaisen ruuan tuottajalle myönnetään verovähennyksiä tai tuotantotukea 
 • Kuopion ja Joensuun välistä julkista liikennettä on tehostettava esimerkiksi junayhteyden avaamisella
 • Valtion talousarviossa on huomioitava siirtymä energiaomavaraisuuteen

Vaalitavoitteet allekirjoittaneet ehdokkaat

Savo-Karjalan vaalipiiri

 • Ella Partanen, Vihreä liitto, 153
 • Ilkka Malinen, Vasemmistoliitto, 100
 • Petteri Tahvanainen, Vasemmistoliitto, 106
 • Maura Häkki, Vasemmistoliitto, 94
 • Emilia Kangaskolkka, Suomen sosialidemokraattinen puolue, 22
 • Eeva Närhi, Vihreä liitto, 152
 • Tommy Häyrynen, Suomen ruotsalainen kansanpuolue, 132
 • Oona Kanteleenmäki, Kristallipuolue, 48
 • Maija Kuivalainen, Vasemmistoliitto, 96

Hyödyllisiä linkkejä:

Vaalit.fi, avautuu uuteen välilehteen: Eduskuntavaalit 2023
Allianssi.fi, avautuu uuteen välilehteen: Nuorten vaalikone
ISYY.fi, avautuu uuteen välilehteen: Eduskuntavaalitavoitteet 2023 (PDF)

Lisätietoja:

Eetu Hyvönen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, hallituksen puheenjohtaja, p. 044 576 8400, puheenjohtaja(at)isyy.fi