Ajankohtaista

20.01.2022

ISYYn Harrastuskaveritoiminta “mätsää” opiskelijoita yhteen

Itä-Suomen yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteisessä SILLAT-hankkeessa syksyllä 2021 käynnistetty harrastuskaveritoiminta on palvelu, jolle on opiskelijoiden keskuudessa selvästi ollut tarve. Harrastuskaveritoimintaan ilmoittautui syksyn aikana mukaan huimat 102 opiskelijaa, ja lähes kaikille ilmoittautuneille on ehdotettu vähintään yhtä harrastuskaveria. 

Harrastuskaveritoiminta on tarkoitettu kaikille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, jotka haluavat saada uusia kavereita yhteisten harrastusten ja mielenkiinnon kohteiden kautta. Harrastuskaveria voi hakea täyttämällä hakulomakkeen, jonka jälkeen SILLAT-hankkeen koordinaattori etsii hakijalle sopivan “mätsin” muiden hakulomakkeen täyttäneiden joukosta.

– Toimintaperiaatetta voisi verrata alkeelliseen Tinderiin eli hakemuksia saapuu minulle sitä mukaa, kun opiskelijat täyttävät ISYYn verkkosivuilta löytyvän hakemuslomakkeen. Minä luen hakemukset ja etsin niistä yhtäläisyyksiä. Jos ja kun yhteensopivat hakemukset eli mätsi löytyy, ilmoitan mätsätyille sähköpostilla, että heille on löytynyt harrastuskaveri harrastukseen X ja jaan heidän yhteystietonsa toisilleen, jotta he voivat sopia tapaamisen, kertoo SILLAT-hankekoordinaattori Riina Pääkkönen.

Palvelua kehitetään käyttäjien palautteen perusteella  

Harrastuskaveritoiminnasta kerättiin syksyn 2021 lopuksi palautetta toimintaan ilmoittautuneilta opiskelijoilta. Palaute oli pääasiassa myönteistä. Vastaajat antoivat kiitosta esimerkiksi palvelun olemassaolosta, harrastuskaverin hakemisen helppoudesta sekä siitä, että palvelun kautta voi todellakin löytää itselleen seuraa harrastuksiin.

Palautteessa tuotiin kuitenkin esiin myös palvelun haasteita. Koska on harrastuskavereiksi keskenään mätsättyjen omissa käsissä, ottavatko he yhteyttä toisiinsa, on voinut käydä niin, että yhteydenottoa ei ole koskaan tapahtunut, tai toinen osapuoli ei ole vastannut toisen yhteydenottoon.

– Mätsien kynnystä aloittaa keskustelu ja saada sovittua keskenään tapaaminen sujuvammin pitäisi saada madallettua, jotta palvelun tavoite saavutettaisiin paremmin, Pääkkönen pohtii. 

Palveluun on tehty jo jonkin verran muutoksia saadun palautteen pohjalta. Suurimmat muutokset liittyvät itse hakemukseen.

– Palautteessa ehdotettiin, että lomakkeessa saisi toivoa myös haetun kaverin ikää ja että  yhteystietojen osalta jaettaisiin myös puhelinnumero, koska kaikki eivät lue sähköpostia niin usein. Ehdotukset olivat erittäin hyviä, ja toivottavasti nämä muutokset sujuvoittavat palvelun käyttöä.

Toiminnan jatkuminen hankkeen jälkeen turvattava

Harrastuskaveritoimintaan ilmoittautuneiden määrä ja saatu palaute korostavat sitä, kuinka tärkeä ja tarpeellinen palvelu on opiskelijoille. Sille on varmasti tarvetta myös hankkeen päätyttyä.

Harrastuskaveritoiminnan jatkumisen turvaamiseksi SILLAT-hankkeen päättymisen jälkeen on pohdittu palvelun automatisointia. Näin myös harrastuskavereiden mätsääminen olisi tulevaisuudessa vaivattomampaa. 

– Kehittämistyö siis jatkuu, ja sen tulokset tullaan näkemään viimeistään hankevuoden lopussa, Riina Pääkkönen kertoo. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama SILLAT-hanke vuosille 2021-2022 sisältää toimenpiteitä, joilla edistetään opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistetaan opiskelijoiden kiinnittymistä yliopistoyhteisöön sekä ehkäistään yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen ikkunaan: Harrastuskaveritoiminta

Lisätietoja:

Riina Pääkkönen, SILLAT-hankekoordinaattori, riina.paakkonen(at)isyy.fi, p. 044 491 6529