Ajankohtaista

04.03.2021

Opiskelijoiden kuntavaalitavoitteet 2021

Opiskelijoiden kuntavaalitavoitteet Kuopiossa 2021

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY ja Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta SAVOTTA selvittivät yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKOn kanssa kuopiolaisten korkeakouluopiskelijoiden mielipiteitä Kuopion kaupungista ja sen suurimmista kehityskohteista. Yhteensä korkeakouluopiskelijoita Kuopiossa on noin 13 000.

97 %  ISYYn ja SAVOTTAn tekemään kyselyyn vastanneista opiskelijoista viihtyy Kuopiossa ja 66 % haluaisi jäädä Kuopioon valmistumisensa jälkeen. Kokosimme yhteen kyselyssä eniten esille nousseita epäkohtia, joihin osaan on myös helppoja käytännön ratkaisuja. 

Paikallisliikenne 

Paikallisliikenteen reitit eivät nykyisellään täysin palvele kaikkia asuinalueita. Esimerkiksi rautatieasemalle ja matkakeskukselle ei pääse suoraan kaikkialta kaupungista, eikä Puijonlaaksosta ole suoraa yhteyttä Savilahden kampusalueelle.
Yksittäislippujen hinnat ovat kalliita muihin samankokoisiin opiskelijakaupunkeihin verrattuna. Etenkin ruuhka-aikojen ulkopuolella lippujen hintoja tulisi alentaa ja yksittäislipun hinta mobiilisovelluksesta tulisi olla halvempi kuin fyysisen lipun.

Itärata

Suurin osa Kuopion opiskelijoista on kotoisin Pohjois-Savon ulkopuolelta. Hyvät liikenneyhteydet opiskelupaikkakunnan ja kotipaikan välillä ovat siis välttämättömiä opiskelijoille. Opiskelijat pitävät myös tärkeänä nopeita junayhteyksiä pääkaupunkiseudulle. 

Kierrätysmahdollisuudet

95 % opiskelijoista pitää ympäristöystävällistä Kuopiota tärkeänä ja aihe herättää paljon huolta vastaajien keskuudessa. Erityisesti Kuopion keskusta-alueelle toivotaan laajempia kierrätysmahdollisuuksia. Myös julkisille paikoille ja esimerkiksi ulkoilureittien varrelle tulee hankkia lisää roska-astioita. Nuorten ja opiskelijoiden ääntä on kuunneltava ympäristöä koskevissa asioissa.

Kulttuuri- ja liikuntapaikkojen kehittäminen

Pandemia-aika on osoittanut, että on erityisen tärkeä tukea ja kehittää ihmisten harrastusmahdollisuuksia. 
Kuopiossa on heikosti tarjolla nuorille houkuttelevia kulttuurimahdollisuuksia. Myöskään konserttipaikkoja ei juurikaan ole. Kuopion ulkoliikuntapaikkojen (esim. lenkkipolut, ulkokuntosalit, frisbeegolf -radat) sekä kulttuuripalvelujen kehittäminen ja ylläpito on ensiarvoisen tärkeää, sillä nämä palvelut edistävät ihmisten terveyttä ja hyvinvointia.

Kansainvälisyys

58% opiskelijoista pitää Kuopion kansainvälisyyttä tärkeänä, mutta sen ei koeta näkyvän Kuopion kaupunkikuvassa. Koska Kuopio houkuttelee jatkuvasti lisää kansainvälisiä asukkaita niin opiskelemaan kuin töihinkin, pitää kaupungin toteuttaa antirasistista toimintaa myös asenteisiin vaikuttavalla työllä. Kuopion kaupungin pitää jatkossakin huolehtia omien palveluidensa saavutettavuudesta myös muilla kuin suomen kielellä. Kuopion kaupunki voisi myös tarjota tukipalveluja kolmannen sektorin toimijoille, jotta yhteisöön kiinnittyminen helpottuisi.

Opiskelijoiden kuntavaalitavoitteet Joensuussa

YHDESSÄ…

...ilmastoystävällisempi Joensuu

Opiskelijat haluavat elää ilmastoystävällisempää arkea. Esimerkiksi paremmat kierrätysmahdollisuudet ja ilmastoystävällisen liikenteen kehittäminen mahdollistavat tämän ja tukevat lisäksi kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumista.

...terveempiä opiskelijoita

Terveydenhuollon tilojen tulee olla esteettömiä ja tietojen tulee olla helposti saatavilla myös englanniksi. Opiskelijoiden terveyttä tulee edistää helpottamalla pääsyä mielenterveyspalveluiden pariin sekä tarjoamalla maksuton ehkäisy alle 29-vuotiaille.

...parempaa työllistymistä

Opiskelijoiden työelämäyhteyksiä ja harjoittelumahdollisuuksia Joensuussa tulee kehittää. Esimerkiksi taloudelliset kannusteet yrityksille harjoittelijoiden ottamiseen edistäisivät opiskelijoiden yhteyksiä paikallisiin työnantajiin. Myös ratahankkeita tulee edistää. 

Nämä tavoitteet ovat laatineet Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY, Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA sekä Riverian oppilaskunta PYRO.