Ajankohtaista

15.12.2022

SILLAT-hankkeen tuloksia

Itä-Suomen yliopiston ja ISYYn SILLAT-hanke on muodostunut yli vuodessa osaksi yliopistomme arkea. SILLAT-hankkeen monipuoliset toimenpiteet on otettu avosylin vastaan ja niille on selkeästi ollut tarvetta. Tämä näkyy muun muassa siinä, että vapaa-ajan tapahtumien ilmoittautumiset ovat lähtökohtaisesti täynnä. Hankkeelle myönnettiin jatkorahoitus vuoden 2023 loppuun saakka, joten työ hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden edistämiseen ei ole loppumassa. 

Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on ollut erilaisilla toimenpiteillä tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista, edistää yhteisöllisyyttä sekä ehkäistä yksinäisyyden kokemuksia. Nämä edellä mainitut vahvistavat opiskelijoiden opiskelukykyä. Hankkeessa hyväksi todettuja käytäntöjä ja toimenpiteitä pyritään integroimaan osaksi ylioppilaskunnan ja yliopiston arkea, vaikka hanke joskus päättyykin.

Opiskelijoiden tarpeet huomioitu suunnittelutyössä

Hankkeessa kehitetyt toimenpiteet on suunniteltu vastaamaan opiskelijoiden tarpeisiin. Ennen hankkeen alkamista tarpeita kartoitettiin alkukyselyllä keväällä 2021. Kyselyn tulosten mukaan opiskelijat kaipasivat eniten alkoholittomia vapaa-ajan tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan poikkitieteellisesti muihin opiskelijoihin. Lisäksi opiskelijat kaipasivat yhdessä opiskelua sekä opintopiiritoimintaa, jolla edistää omia opintoja. Hankkeen edetessä opiskelijoilta on kerätty palautetta sekä toiveita liittyen hankkeen toimenpiteisiin. Palautteella on kehitetty jo käynnistettyjä toimenpiteitä, kuten Harrastuskaveritoiminta-palvelua sekä esitetyillä toiveilla järjestetty uusia sekä toimivaksi todettuja tapahtumakonsepteja. 

Toimenpiteet ovat olleet avoimia kaikille opiskelijoille ja tapahtumia on pyritty järjestämään sellaisina aikoina, jotta eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden on mahdollista osallistua niihin.

Hankkeen muita toimenpiteitä

Vapaa-ajan tapahtumien lisäksi hankkeessa on esimerkiksi tuettu tuutoreiden ja ainejärjestötoimijoiden hyvinvointia järjestämällä heille teemaan sopivaa koulutusta. Lisäksi hankkeessa on tuotettu tapahtumajärjestäjän opas, jolla tuetaan ainejärjestöjä, vertaistuutoreita sekä ISYYn kerhoja yhteisöllisyyden edistämisessä ja vapaa-ajan tapahtumien järjestämisessä. 

Mielenterveys- ja hyvinvointitietoutta on edistetty teemaviikoilla ja -päivillä, webinaareilla, ISYYn podcast-sarjalla sekä blogikirjoituksilla. Olemme välittäneet eteenpäin tietoa kolmannen sektorin toimijoista, joiden tuottamat palvelut ja tukevat opiskelijoiden hyvinvointia sekä ehkäisevät yksinäisyyden kokemuksia. 

Hankkeen tuloksia vuosilta 2021–2022

ISYYn SILLAT-hankkeen tuloksia on mitattu opiskelijoiden osallistumisaktiivisuudella tapahtumissa ja muussa toiminnassa, tilastoilla järjestetystä toiminnasta ja tapahtumien määrästä sekä opiskelijoilta saadulla palautteella.

Hankkeessa järjestettiin vuosina 2021–2022 yhteensä 141 tapahtumaa sekä osallistujia oli kaiken kaikkiaan 4173. Tapahtumiin on laskettu mukaan opintopiirien tapaamiskerrat sekä teemaviikkojen aktiviteetit. Karkeasti jaoteltuna molemmilla kampuksilla on järjestetty n. 70 tapahtumaa.

Opiskelijat ovat antaneet palautetta eritoten tapahtumissa vallitsevasta positiivisesta ilmapiiristä. Osallistuminen on koettu helpoksi sekä tapahtumissa on ollut mahdollista olla oma itsensä. Myös kiitosta on tullut tapahtumien alkoholittomuudesta. 

Harrastuskaveritoiminta on myöskin kerännyt kiitosta ja palvelun kautta opiskelijat ovat saaneet uusia kavereita. Toimintaan mukaan ilmoittautuneista yli 80 %:lle on voitu ehdottaa ainakin yhtä harrastuskaveria. Valitettavasti on käynyt ilmi, että lähes kaikki eivät vastaa ehdotetun kaverin yhteydenottopyyntöihin. Tavoitteena on kehitystyön myötä vähentää tätä.

Lue lisää:

Isyy.fi, avautuu uuteen ikkunaan: SILLAT-hanke

Lisätietoa:

Riina Pääkkönen, SILLAT-hankekoordinaattori, riina.paakkonen(at)isyy.fi, p. 044 491 6529