Ajankohtaista

24.01.2023

UEF: Sinustako uusien opiskelijoiden tuutori? Hae 5.2.2023 mennessä!

Itä-Suomen yliopistossa toimii vuosittain yli 400 opiskelijatuutoria, jotka tekevät arvokasta ja tärkeää työtä uusien opiskelijoiden ohjaajina yliopistoyhteisön jäseniksi.

Tuutori haluaa auttaa uusia opiskelijoita sujuvaan opintojen alkuun. Hän kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa – myös tuutoreiksi valitaan erilaisia persoonia. Samalla tuutori on valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään. Sen vuoksi hän on myös valmis sitoutumaan tuutorikoulutukseen ja verkko-opintoihin, jotka ohjaavat häntä tuutorin tehtävään. Tuutoriksi kouluttautuessa sekä tuutorina toimiessa saa arvokasta osaamista, uusia tuttavuuksia, ikimuistoisia kokemuksia ja tietenkin myös opintopisteitä.

Kiinnostuitko? Vuoden 2023 tuutorihaku alkaa 24. tammikuuta ja jatkuu 5. helmikuuta saakka. Tuutoriksi voit hakea sähköisellä lomakkeella.

Voit hakea vertaistuutoriksi, seniorituutoriksi, maisterituutoriksi ja kansainväliseksi tuutoriksi.

Vertaistuutori on ylemmän vuosikurssin, tavallisesti toisen vuoden opiskelija, joka auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun omassa oppiaineessaan. Vertaistuutorit perehdyttävät uudet opiskelijat yliopiston käytäntöihin ja palveluihin sekä tutustuttavat opiskelijaelämään kampuksilla ja opiskelupaikkakunnilla.

Vertaistuutori voi jatkaa tehtäväänsä edelleen seniorituutoriksi. Seniorituutorit siirtävät kokeneiden vertaistuutoreihin hyviä käytänteitä uusille vertaistuutoreille ja tuovat opiskelijanäkökulmaa mukaan tuutorikoulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä voivat myös esimerkiksi olla mukana järjestämässä tapahtumia vertaistuutoreille.

Maisterituutori on mielellään maisterivaiheen opiskelija, joka haluaa auttaa uusia opiskelijoita suomenkielisten maisterikoulutusten alkuun. Maisterituutorit voivat olla samasta tai eri koulutuksesta kuin tuutoroitavat. Kannustamme vertais- ja seniorituutoreina toimivia opiskelijoita hakemaan maisterituutoreiksi.

Kansainväliset tuutorit ohjaavat kampuksille saapuvia uusia kansainvälisiä opiskelijoita, ja kansainväliseksi tuutoriksi voi hakea kaikissa opintojen vaiheissa. Kansainvälisen tuutoroinnin voi myös sisällyttää kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen. Myös vertais- ja maisterituutoreina jo toimineet opiskelijat voivat hakeutua kansainvälisiksi tuutoreiksi!

Tuutorihaun päättymisen jälkeen oppiaineet ja koulutusohjelmat tiedottavat vertaistuutorivalintojen tuloksista viimeistään maaliskuun alussa. Maisteri-, seniori- ja kv-tuutorivalinnoista tiedottaa uuden opiskelijan palvelut myöhemmin maaliskuussa. Uuden opiskelijat palvelut ovat yhteydessä valittuihin tuutoreihin maaliskuun loppupuolella.

Kaipaatko lisätietoja tuutorihausta ja -tehtävistä? Tutustu Itä-Suomen yliopiston tuutorisivustoon.

Lue lisää:

UEF.fi, avautuu uuteen välilehteen. Tuutorointi