Ajankohtaista

07.11.2016

Ainejärjestökilpailu 2016: Kilpailukutsu

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) järjestää ainejärjestöille kilpailun, jonka tarkoituksena on kehittää ainejärjestöjen päihteetöntä ja poikkitieteellistä toimintaa kampuksilla.

Kilpailuaika

7.11.–9.12.2016 klo 12:00

Kilpailun taustaa

Ainejärjestöjen toiminta on merkittävässä roolissa hyvän ja energisen ilmapiirin sekä yhteisöllisen hengen ylläpitämiseksi kampuksilla. Ständeillä, tempauksilla ja tapahtumilla ainejärjestöt tuovat vaihtelua opiskelijoiden arkeen. Ainejärjestökilpailun tavoitteena on saada ainejärjestöt kehittämään ja monipuolistamaan toimintaansa sekä jakamaan hyviä käytänteitä muille ainejärjestöille.

Kilpailuun osallistuminen tapahtuu seuraavalla tavalla

Kilpailutyö on toteuttamiskelpoinen suunnitelma tapahtumasta/tempauksesta/teemaviikosta tms. Tapahtuman/tempauksen/teemaviikon tms. tavoite on rikastuttaa ja monipuolistaa opiskelijaelämää.

Palauttakaa kilpailutyönne otsikolla “AINEJÄRJESTÖKILPAILU 2016” sähköisesti PowerPoint- tai pdf-muodossa osoitteeseen kampuspj.savonlinna@isyy.fi. Kilpailutyössä tulee olla yhteystiedot (ainejärjestönne nimi/nimet, yhteyshenkilö, puhelinnumero, spostiosoite) ja tieto siitä, saako työ tulla osaksi ISYY:n päihteettömän toiminnan ideapankkia.

Kilpailun vaatimukset

Kilpailun teema on hauskaa ilman viinaa. Kilpailutyön voi tehdä yhdessä toisen ainejärjestön kanssa. Tehkää suunnitelma, jonka olisitte toteuttamassa seuraavana toimikautena. Kyseistä suunnitelmaa ei velvoiteta toteuttamaan, mutta sen pitää olla toteuttamiskelpoinen. Voitte havainnollistaa suunnitelmaanne myös tarvittaessa kuvin ja videoin.

Suunnitelma voi olla pdf- tai PowerPoint-muodossa.

Muuta huomioitavaa

1. Ainejärjestökilpailuun voivat osallistua ainoastaan Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöt.
2. ISYY pidättää oikeudet ainejärjestökilpailuun osallistuneisiin kilpailutöihin.
3. Määräajan jälkeen palautettuja kilpailutöitä ei oteta huomioon.

Voittajan valitseminen ja palkitseminen

Arvioitsijoina toimii ISYY:n hallituksesta ja henkilökunnasta koostuva raati. Kilpailusta valitaan yksi voittajatyö, mutta raati voi halutessaan huomioida myös muita kilpailutöitä. Raati arvioi kilpailutyöt kilpailukriteerien (lueteltu alla) mukaan.

Kilpailun palkintona on 200 euron lahjakortti, joka on kohdistettu kilpailutyöhön kannustaen näin sen toteuttamiseen ensi lukuvuonna. Kilpailun voittajan selvittyä voittaneelta ainejärjestöltä kysytään, mihin liikkeeseen he lahjakortin haluavat.

Arviointikriteereihin kuuluvat

1. Suunnitelma on monipuolinen, johdonmukainen ja teeman mukainen.
2. Suunniteltu tapahtuma/ständi/tempaus tms. on hyödyllinen sekä ainejärjestöille että niiden jäsenistölle, eli se tuo esimerkiksi näkyvyyttä toimintaan ja vaihtelua opiskelijoille.
3. Suunnitelmassa on selkeä tavoite ja toiminta on perusteltua.
4. Suunnitelmassa näkyy halu yrittää tehdä jotakin aivan uutta, mutta silti toteuttamiskelpoista.
5. Suunnitelmassa oleva toiminta on päihteetöntä.
6. Suunnitelmasta näkee tekemisen ilon ja motivaation ilmapiirin kehittämiseen.

Lue lisää:

ISYY: Hauskaa ilman viinaa – ISYY:n ainejärjestökilpailu alkaa pian (julkaistu 31.10.2016)

Lisätietoja:

Juho-Pekka Maunula, 1. varapuheenjohtaja, järjestöt ja politiikka, Savonlinnan kampuspuheenjohtaja, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, kampuspj.savonlinna@isyy.fi, puh. 050 917 9889