Ajankohtaista

04.12.2014

Hakukuulutus: Opiskelijaedustajat Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan

Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikunta on rehtorin asettama työryhmä. Yhdenvertaisuustoimikunnan tehtävät ja toiminta perustuvat lakiin miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta 609/1986, yhdenvertaisuuslakiin 21/2004 sekä Itä-Suomen yliopiston strategiaan ja arvoihin.

Itä-Suomen yliopiston yhdenvertaisuustoimikunnan erityisenä tehtävänä on

– edistää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain tavoitteiden toteutumista sekä edistää yhdenvertaisuuslain edellyttämiä toimenpiteitä yliopistossa
– huolehtia, että yliopistossa on jatkuvasti voimassa oleva ja tarkoituksenmukainen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma
– seurata tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelman toteutumista
– edistää tasa-arvomyönteisen ja yhdenvertaisuuteen nähden avarakatseisen mielipideilmaston kehittymistä yliopistossa
– laatia selvityksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta Itä-Suomen yliopistossa
– tiedottaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuusasioista ja tukea henkilökunnan ja opiskelijoiden tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistäviä kannanottoja
– kehittää yhteistyötä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa muiden korkeakoulujen kanssa
– ottaa kantaa havaitsemiinsa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmiin yliopistossa sekä
– auttaa toiminnallaan henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvissä asioissa laatimalla selvityksiä, antamalla lausuntoja sekä tekemällä aloitteita.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta hakee yliopiston yhdenvertaisuustoimikuntaan toimikaudeksi 2015–16  Kahta (2) opiskelijajäsentä ja näille kahta (2) henkilökohtaista varajäsentä.

Opiskelijajäseneksi hakevalta edellytetään sitoutumista työryhmän toimintaan toimikaudeksi, kiinnostusta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioita kohtaan ja halua toimia näiden edistämiseksi yliopistossa.

Ylioppilaskunta toivoo hakijoita molemmista sukupuolista sekä kaikilta kampuksilta. Hakemukset perusteluineen on jätettävä torstaihin 18.12.2014 klo 12.00 mennessä edunvalvontasihteeri Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi.

 

Lisätietoja:

ISYY:n edunvalvontasihteeri Mikko Aaltonen koso@isyy.fi 044-576 8414
Yliopiston henkilöstön kehittämispäällikkö Marketta Rantama 040-822 6724 marketta.rantama@uef.fi

Julkaistu 4.12.2014