Ajankohtaista

24.03.2014

ISYY: Jyrkkä EI lukukausimaksuille!

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY)

Kannanotto 21.3.2014
Vapaa julkaistavaksi: heti

ISYY: Jyrkkä EI lukukausimaksuille!

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta seuraa huolestuneena lukukausimaksujen ympärillä vellovaa keskustelua hallituksen kehysriihen kynnyksellä. Kataisen hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut siihen, ettei lukukausimaksuja tuoda EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille tällä hallituskaudella. Tästä huolimatta lukukausimaksuja on pohdittu sopeuttamistoimena valtiontalouden tasapainottamiseksi. Laadukas, maksuton koulutus sekä tasa-arvoinen koulutusjärjestelmä ovat globaalisti ainutlaatuisia asioita, joista Suomen tulee pitää kiinni. Maksuton koulutus on yksi Suomen kilpailuvalteista kansainvälistymisen näkökulmasta.

Yksi Päivi Lipposen johtaman koulutusviennin edellytyksiä pohtineen työryhmän linjauksista on, että tutkintoa suorittavien ulkomaalaisten opiskelijoiden määrä tulisi kolminkertaistaa vuoteen 2025 mennessä. Lukukausimaksuilla tätä tavoitetta ei tulla edistämään vaan kansainvälisten opiskelijoiden määrä tulisi oletettavasti romahtamaan. Näin on käynyt esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa sen jälkeen, kun lukukausimaksut otettiin siellä käyttöön.

Lukukausimaksujen tuominen EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille olisi vakavasti ristiriidassa korkeakoulujen kansainvälistymistavoitteiden kanssa. Samaan aikaan yliopistoja halutaan kannustaa kansainvälistymiseen OKM:n rahanjakomallilla ja toisaalta ulkomaalaisten opiskelijoiden määrää halutaan karsia säästösyistä. On kuitenkin syytä muistaa, että Euroopan ulkopuolelta tulevat korkeakouluopiskelijat eivät kuulu suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin. Kulujen sijaan he tuovat Suomeen ammatillisen osaamisensa sekä merkittävän määrän rahaa.

Lukukausimaksut asettavat suomalaiset korkeakoulut keskenään epätasa-arvoiseen asemaan, jossa erityisesti periferiassa sijaitsevat yliopistot kärsisivät hakijamäärien laskiessa merkittävästi. Maksullisuus laskisi UEF:n houkuttelevuutta kansainvälisenä opiskeluympäristönä.

“Halutaanko Suomesta rakentaa kansainvälisesti houkutteleva, innovatiivinen korkeakoulutuksen huippumaa, vai onko hallitus valmis uhraamaan tavoitteet leikkaussuunnitelmiensa sokeuttamina?” kysyy ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Martikainen huolestuneena.

Hallituksen kehysriihi kokoontuu 24.–25.3.2014 Säätytalolla Helsingissä.

Lisätietoja:

ISYY:n hallituksen puheenjohtaja Paula Martikainen 044 576 8400
ISYY:n pääsihteeri Janne Mertanen 044 576 8417

 

Julkaistu 24.3.2014