Ajankohtaista

27.11.2018

Kuopion jaostopuheenjohtajien haku vuodelle 2019

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee jaostopuheenjohtajia Kuopion kampukselle vuodelle 2019. Jaostopuheenjohtajia haetaan kolmeen eri jaostoon; vapaa-aika, edunvalvonta ja järjestöjaosto.

Jaostopuheenjohtajana olet osa Kuopion kampusvaliokuntaa. Kampusvaliokunnan jäsenenä osallistut kampusvaliokunnan kokouksiin sekä autat ISYYn Kuopion tapahtumien (esim. vapun toritapahtuma, kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus, itsenäisyyspäivän soihtukulkue) järjestämisessä. Tehtävästä maksetaan pieni korvaus. ISYY kouluttaa uudet toimijat tehtäviinsä. Alta löydät tarkemmat tiedot kustakin tehtävästä.

Järjestöjaosto

Järjestöjaoston tehtävänä on toimia kampuksen ainejärjestöjen puheenjohtajien vertaistuki-, tiedotus-, ja yhteistyötoimielimenä. Sen toiminnan ytimeen kuuluu puheenjohtajistojen tukeminen ja hyvien käytänteiden jakaminen. Järjestöjaosto kokoustaa 2-4 kertaa vuoden aikana ja kokoontuu vapaamuotoisemmin 4-6 kertaa vuodessa. Järjestöjaosto on suljettu jaosto, johon kuuluvat ainejärjestöjen puheenjohtajat ja heidän henkilökohtaisina varajäseninään ainejärjestöjen nimeämät henkilöt. Ehdolle järjestöjaoston puheenjohtajaksi voivat asettua jaoston jäsenet sekä jaoston ulkopuoliset ISYYn jäsenet.

Jaoston järjestämiin keskeisimpiin tapahtumiin kuuluu myös tutustuttaa ainejärjestöjen toimijoita laajemmin toisiinsa, jolloin poikkitieteellinen verkostoituminen ja yhteistyö helpottuu. Jaoston puheenjohtajalta vaaditaan kiinnostusta muihin ainejärjestöihin, halua tehdä yhteistyötä ja kykyä yhdistellä kalentereita.

Voit ilmaista kiinnostuksesi järjestöjaoston puheenjohtajan tehtävään lähettämällä lyhyen motivaatiokirjeen sähköpostitse, jossa voit kertoa lisää itsestäsi ja ansioluettelostasi. Lähetä motivaatiokirje osoitteeseen jarjestojaostopj.kuopio@isyy.fi viimeistään 11.12.2018 kello 16.00 mennessä. Lähettämällä hakemuksen hyväksyt sen julkaisemisen jaoston keskuudessa. Ehdolle voit asettua myös vielä järjestöjaoston vuoden viimeisessä kokouksessa 12.12.2018 klo 18 Sektorin saunatiloissa (Puijonkatu 23).

Lisätietoja:

Olli Auvinen, järjestöjaoston puheenjohtaja
jarjestojaostopj.kuopio@isyy.fi

Vapaa-ajan jaosto

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) Kuopion kampuksen vapaa-ajanjaosto hakee puheenjohtajaa vuodelle 2019. Vapaa-ajan jaosto kokoaa yhteen kuopiolaiset ainejärjestöt, kerhot sekä kaikki vapaa-ajan asioista kiinnostuneet opiskelijat.

Vapaa-ajan jaoston tehtävä on toimia yhteenliittymänä ja viestintäkanavana ISYYn, ainejärjestöjen ja kerhojen välillä. Jaoston tarkoituksena on myös antaa jäsenistölle mahdollisuus vaikuttaa entistä enemmän ylioppilaskunnan toimintaan ja tuoda sen toimintaa lähemmäksi opiskelijoita. Jaoston jäseniä ovat kerhojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä ainejärjestöjen valitsema edustaja, esimerkiksi tapahtuma- tai liikuntavastaava. Lisäksi kaikki ISYYn jäsenet voivat tulla jaoston jäseniksi osallistumalla kahteen peräkkäiseen kokoukseen. Jaoston kokouksia on noin 4 kertaa vuodessa ja ne ovat kaikille avoimia.

Jaoston puheenjohtaja vastaa jaoston toiminnasta ja sen organisoimisesta. Pääasiallisena tehtävänä tässä on vapaa-ajan jaoston kokousten järjestäminen ja vetäminen. Lisäksi jaostojen puheenjohtajat ovat ISYYn kampusvaliokunnan jäseniä, joka on ISYYn paikallisesta toiminnasta päättävä ja toteuttava elin Kuopion kampuksella.

Puheenjohtajaksi ehdolle asettumiseen et tarvitse ainejärjestö- tai kerhotaustaa. Voit ilmaista kiinnostuksesi vapaa-ajan jaoston puheenjohtajan tehtävään lähettämällä lyhyen motivaatiokirjeen sähköpostitse, jossa voit kertoa lisää itsestäsi ja ansioluettelostasi. Lähetä motivaatiokirje osoitteeseen vapaa-ajanjaostopj.kuopio@isyy.fi viimeistään 3.12.2018 kello 16.00 mennessä. Lähettämällä hakemuksen hyväksyt sen julkaisemisen jaoston keskuudessa. Ehdolle voit asettua myös vielä jaoston vuoden viimeisessä kokouksessa 4.12.2018 klo 15.30 Lukemalla.

Lisätietoja:

Henri Hakkarainen, vapaa-ajan jaoston puheenjohtaja
vapaa-ajanjaostopj.kuopio@isyy.fi

Edunvalvontajaosto

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) Kuopion kampuksen edunvalvontajaosto hakee puheenjohtajaa vuodelle 2019. Edunvalvontajaosto kokoaa yhteen kuopiolaiset ainejärjestöt, hallopedit sekä kaikki edunvalvonnasta ja opiskelijoiden hyvinvoinnista kiinnostuneet opiskelijat.

Edunvalvontajaoston tehtävänä on toimia edunvalvonnan tiedotuskanavana ISYYn, hallopedien ja ainejärjestöjen välillä, tukiverkostona jäsenilleen, edunvalvontaa tai opiskelijoiden hyvinvointia edistävien tapahtumien järjestäjänä ja yhteistyön kehittäjänä. Jaostossa ovat ainejärjestöjen hallitusten nimeämät edustajat, hallopedit ja ISYYn hallituksen edunvalvontasektorin vastaavat sekä edunvalvontasihteeri. Jaoston kokoukset ovat avoimia kaikille ISYYn jäsenille ja kutsuvieraille.

Jaoston puheenjohtaja vastaa jaoston toiminnasta ja toiminnan organisoimisesta. Jaoston puheenjohtaja toimii myös yhteistyössä ISYYn hallituksen edunvalvontasektorin vastaavien kanssa sekä ISYYn edunvalvontasihteerin kanssa. Lisäksi jaostojen puheenjohtajat ovat ISYYn kampusvaliokunnan jäseniä, joka on ISYYn paikallisesta toiminnasta päättävä ja paikallista toimintaa toteuttava elin Kuopion kampuksella.

Puheenjohtajana pääset kehittämään johtamis- ja delegointitaitojasi, kuulemaan ja vaikuttamaan ajankohtaisiin edunvalvontasektorin asioihin sekä järjestämään ISYYn toimintaa kampusvaliokunnan (esim. Kampusrysäys, itsenäisyyspäivä ja vappu) ja jaoston (hengailuillat, Kirjan- ja ruusun päivä, Hymy- ja valitusviikot) kautta Kuopion kampuksella.

Voit ilmaista kiinnostuksesi edunvalvontajaoston puheenjohtajan tehtävään lähettämällä lyhyen motivaatiokirjeen sähköpostitse, jossa voit kertoa lisää itsestäsi ja ansioluettelostasi. Lähetä motivaatiokirje osoitteeseen evjaostopj.kuopio@isyy.fi viimeistään 11.12.2018 kello 16.00 mennessä. Lähettämällä hakemuksen hyväksyt sen julkaisemisen jaoston keskuudessa. Ehdolle voit asettua myös vielä jaoston vuoden viimeisessä kokouksessa 12.12. klo 16.00 Lukemalla.

Lisätietoja:

Katja Kosonen, edunvalvontajaoston puheenjohtaja
evjaostopj.kuopio@isyy.fi