Ajankohtaista

07.04.2015

Vetoomus ainejärjestöille: Opiskelijat äänestämään eduskuntavaaleissa.

Suomessa käydään eduskuntavaalit vajaan kahden viikon kuluttua. Ennakkoäänestys käydään 8.-14.4. ja varsinainen vaalipäivä on 19.4.

Suomen eduskunta koostuu kahdestasadasta vaaleilla valitusta kansanedustajasta. Eduskunta päättää kaikista merkittävistä valtakunnan tason asioista, kuten koulutuksesta, sosiaaliturvasta (kuten opintotuesta), verotuksesta ja terveydenhuollosta erityisesti rahoituksen ja lain avulla.

Jokainen täysi-ikäinen Suomen kansalainen on äänioikeutettu. Saat postissa kotiisi ilmoituksen äänioikeudesta. Äänestettäessä kyseistä lomaketta ei tarvitse näyttää, vaan riittää, että mukanasi on henkilöllisyystodistus. Voit äänestää joko ennakkoon tai varsinaisena vaalipäivänä. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa riippumatta siitä, missä on kirjoilla. Varsinaisena vaalipäivänä äänestettäessä on äänestettävä siinä äänestyspaikassa, jossa on kirjoilla. Kyseinen äänestyspaikka lukee postissa tulevassa äänioikeusilmoituksessa. Vaaleissa voit äänestää oman kirjoillaolokuntasi määrittämän vaalipiirin ehdokasta. Joensuussa ja Kuopiossa äänestetään Savo-Karjalan vaalipiirin ehdokkaita ja Savonlinnassa Kaakkois-Suomen vaalipiirin ehdokkaita. Eri vaalipiireistä eduskuntaan pääsevien ehdokkaiden määrä määräytyy vaalipiirin asukasluvun perusteella. Esimerkiksi Savo-Karjalan vaalipiiristä valitaan 16 kansanedustajaa.

Lisätietoa vaalien toteuttamisesta:
http://vaalit.fi/fi/

Ennakkoäänestyspaikat:
Joensuu: http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/kupaik_167.html
Kuopio: http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/kupaik_297.html
Savonlinna: http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/kupaik_740.html
Mikkeli: http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/kupaik_491.html
Varkaus: http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/kupaik_915.html
Iisalmi: http://tulospalvelu.vaalit.fi/E-2015/fi/kupaik_140.html

Tietoa puolueista ja ehdokkaista kannattaa käydä etsimässä esimerkiksi puolueiden ja ehdokkaiden nettisivuilta sekä sosiaalisesta mediasta.

Opiskelijoiden on valtavan tärkeää äänestää eduskuntavaaleissa, jotta opiskelijoiden ääni saadaan kuuluviin valtakunnallisessa päätöksenteossa. Jos me emme saa ääntämme kuuluviin eduskunnassa, jotkut muut päättävät meidän puolestamme, yleensä meidän kannalta huonommin. Äänestämättä jättäminen ei ole kannanotto mihinkään suuntaan, koska kukaan ei voi tietää syitä sille, miksi joku jätti äänestämättä. Äänestämällä jotakin sopivaa ehdokasta pääset ottamaan kantaa siihen, millaisessa Suomessa haluat elää ja millaista kehitystä haluat Suomessa tapahtuvan seuraavan neljän vuoden aikana.

Viimeisimmissä vaaleissa nuorten äänestysprosentti on ollut 10-15 prosenttiyksikköä alempi kuin koko äänestysprosentti, mikä on todella huolestuttavaa. Nuorten heikko osallistuminen päätöksentekoon on osittain tarjonnut opiskelijoiden asioista totaalisen etääntyneille konkaripoliitikoille liian hyvän mahdollisuuden tehdä leikkauksia koulutukseen tai esittää opintotuen rajauksia sekä lukukausimaksuja EU- ja ETA-maiden ulkopuolisille opiskelijoille.

Opiskelijoissa on valtava äänestäjäpotentiaali. Jos me hyödynnämme sen parhaalla mahdollisella tavalla, eli siten, että jokainen opiskelija äänestää vaaleissa, on meillä paljon paremmat mahdollisuudet saada nuoria, opiskelijoiden tarpeita ymmärtäviä ja ajavia ehdokkaita eduskuntaan.

Seuraavalla vaalikaudella tullaan nostamaan kissaa pöydälle hyvin monissa opiskelijoihin ja koulutukseen liittyvissä asioissa. Sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmää ja sen rahoitusta ollaan uudistamassa, mikä tulee koskemaan myös YTHS:tä sekä kunnallista opiskelijaterveydenhuoltoa. Tampereella ollaan parhaillaan purkamassa duaalimallia ja on mahdollista, että seuraavien eduskuntavaalien aikaan Tampereella on kolmen sijaan vain yksi korkeakoulu. Tämä edellyttäisi sekä yliopisto- että ammattikorkeakoululakien avaamista, jolloin niihin saattaisi tulla hyvinkin radikaaleja muutoksia. Opiskelijamyönteisten kansanedustajien tehtävä on valvoa, että mikäli duaalimalli puretaan, sitä ei tehdä leikkaukset, vaan koulutuksen laatu edellä. Opintotukeen on tehty vuoden 1994 jälkeen yli 80 muutosta. On siis hyvin todennäköistä, että opintotukeen tullaan tekemään muutoksia myös seuraavalla hallituskaudella. Jotta mahdolliset muutokset olisivat meidän kannalta hyviä, on äänestettävä opiskelijamyönteistä ehdokasta.

Toivottavasti tämän luettuasi ymmärrät, että opiskelijoiden kannalta isoimmat päätökset tehdään eduskunnasta käsin ja nyt niihin on mahdollisuus vaikuttaa. Tästä paikasta pakko on laukaista! Siis äänestyspaikoille, mars!

Lisätietoja:
Juho Pulkka (ISYY), puheenjohtaja@isyy.fi, 044-5768400
Tuomas Hiltunen (ISYY), kampuspj.joensuu@isyy.fi, 050-5353326