Ajankohtaista

17.11.2014

Edustajiston kokouksen 6/2014 päätöksiä

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) edustajiston kokouksessa (6/2014) 8.11.2014 hyväksyttiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015 ja edustajiston alaisten valiokuntien työjärjestys. Edustajisto kävi myös lähetekeskustelua ylioppilaskunnan talousarvion työstämisestä seuraavaa kokousta varten vuodelle 2015.

Edustajiston seuraava kokous järjestetään Kuopiossa 5.12.2014. Kokouksessa vahvistetaan ylioppilaskunnan talousarvio sekä valitaan hallitus ja edustajiston puheenjohtajisto vuodelle 2015.

Vuoden 2015 toimintasuunnitelma sisältää viisi projektia:

1. Hyvinvoiva opiskelija, hyvinvoiva yhteisö

Ylioppilaskunta huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista ja luo yhteisöä, jossa jokaisen on mahdollisimman hyvä olla omana itsenään. Monipuolisten ja yhdenvertaisten vapaa-ajan palveluiden järjestäminen tukee opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Palveluista tehdään helposti saavutettavia ja pidetään huolta, että kynnys osallistumiseen on matala. Painostetaan yliopistoa kehittämään ja lisäämään opintopsykologipalveluita tukemaan opiskelijoiden henkistä hyvinvointia.

2. Opiskelijan oma ISYY

ISYY on jokaisen opiskelijan oma ja on mukana opiskelijan arjessa. Ylioppilaskunnan teemaviikot sidotaan toistumaan vuodesta toiseen samana ajankohtana selkeyttämään vuoden kulkua. Ylioppilaskunnan näkyvyyttä kampuksilla lisätään. Tavoitteena on, että jokaisella uudella opiskelijalla on positiivinen ISYY-kuva ja ISYY nähdään haluttuna yhteistyökumppanina myös ulospäin.

3. Kansainvälinen opiskelija osana yliopistoyhteisöä

Ylioppilaskunta haluaa edistää kansainvälisten opiskelijoiden sopeutumista yliopistoyhteisöön. Tavoitteena on, että yliopisto huomioisi paremmin kansainväliset opiskelijat sekä opintotarjonnassaan että viestinnässä. Ylioppilaskunta tarjoaa ainejärjestöille työkaluja kansainvälistymisen kehittämiseen. Ylioppilaskunnan tahto on, että kansainvälisten opiskelijoiden tuutoreilla olisi paremmat edellytykset tuutorointiin.

4. Selkeämpi rakenne – vahvempi järjestökenttä

Ylioppilaskunnan rakennetta selkeytetään ja matalan kynnyksen toimintamahdollisuuksia parannetaan. Järjestökyselyn avulla selkeytetään järjestökentän tarpeita ja palveluita kehitetään kyselyn tuloksien perusteella. Selkeämmällä rakenteella, matalan kynnyksen toimintamahdollisuuksilla ja järjestösektorin tukemisella ylioppilaskuntatoiminnasta tehdään houkuttelevampaa ja lisätään aktiivien määrää toiminnassa.

5. Opiskelijakaupunkien Itä-Suomi

Ylioppilaskunnan tavoitteena on, että kampuskaupungit ovat entistä opiskelijaystävällisempiä. Ylioppilaskunta tekee eduskuntavaalivaikuttamista osallistumalla korkeakouluopiskelijoiden yhteiseen eduskuntavaalikampanjaan ja ajaa paikallisesti itäsuomalaisille opiskelijoille tärkeitä asioita. Vuoden aikana ylioppilaskunta suuntaa katseensa tuleviin kuntavaaleihin ja laatii uudet kuntapoliittiset tavoitteet vuosille 2017–2020.

Lisätietoja:

Väinö Vähämäki, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston 1. varapuheenjohtaja, p. 044 376 2980, evpj1@isyy.fi
Anna-Kristiina Mikkonen, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeri, p. 044 576 8417, paasihteeri@isyy.fi