Ajankohtaista

16.01.2019

Hakukuulutus: Opiskelijajäsen Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon sekä varajäsen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon

Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegio on yliopistolain § 22 mukainen julkisoikeudellisen yliopiston yliopistokollegio, johon kuuluu 24 jäsentä niin että 8 jäsentä edustavat yliopiston professoreita, 8 yliopiston muuta tutkimus- ja opetushenkilökuntaa ja muuta henkilökuntaa ja 8 opiskelijoita. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvosto on yliopistolain § 27 mukainen yliopiston alaisen yksikön monijäseninen hallintoelin, jossa edustettuina ovat tiedekunnan professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö ja muu henkilöstö sekä opiskelijat.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) hakee yhtä (1) opiskelijajäsentä Itä-Suomen yliopiston yliopistokollegioon sekä yhtä (1) opiskelijavarajäsenta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostoon vapautuneiden opiskelijaedustuspaikkojen tilalle vuoden 2019 loppuun kestävälle toimikaudelle. Opiskelijajäsenten nimeäminen toimielimiin on ylioppilaskunnan lakisääteinen tehtävä.

Julkisoikeudellisen yliopiston yliopistokollegion lakisääteiset tehtävät ovat:

 1. Päättää hallituksen jäsenmäärästä sekä hallituksen ja sen jäsenten toimikauden pituudesta;
 2. Valita yliopistoyhteisön ulkopuolelta tulevat jäsenet yliopiston hallitukseen;
 3. Vahvistaa yliopistoyhteisön ryhmien valinnat hallituksen jäseniksi;
 4. Vapauttaa hallituksen jäsen tehtävästään hallituksen esityksen perusteella;
 5. Valita yliopiston tilintarkastajat;
 6. Vahvistaa yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus sekä päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja rehtorille;
 7. Päättää vahingonkorvauskanteen nostamisesta hallituksen jäsentä, rehtoria ja tilintarkastajaa vastaan;
 8. Päättää hallituksen jäsenen vapauttamisesta tehtävästään, mikäli kollegio ei myönnä hallituksen yksittäiselle jäsenelle vastuuvapautta.

Lisäksi yliopistokollegio kokoontuu säännöllisin väliajoin keskustelemaan yliopistoyhteisön kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.

Tiedekuntaneuvoston tehtävät on määritelty Itä-Suomen yliopiston johtosäännön 9 § :ssa. Tiedekuntaneuvoston tehtävät ovat:

 1. käsitellä ja lausua tiedekunnan strategiasta ja tiedekunnan talousarviosta;
 2. käsitellä ja lausua tiedekunnan sisäistä rakenteesta siltä osin kuin rehtori päättää asiasta;
 3. päättää koulutusvastuun puitteissa pääaineen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
 4. päättää opetussuunnitelmista ja tutkintovaatimuksista sekä opiskelijoiden valintaperusteista, ellei johtosäännössä toisin määrätä;
 5. arvostella väitöskirjat;
 6. käsitellä ehdotus professorin tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
 7. käsitellä ehdotus tiedekunnan opetus- ja tutkimushenkilöstön neliportaisen uramallin vakituisten tehtävien ja vakinaistamispolun tehtävien tehtäväalasta ja tehtävämäärityksestä;
 8. käsitellä dekaanin ehdotusta rehtorille kahdeksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi professorin tehtävään valittavasta;
 9. päättää dosentin arvon myöntämisestä;
 10. antaa kunniatohtorin arvo.

Kollegion ja tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseneksi ja -varajäseneksi on hakukelpoinen henkilö, jolla on oikeus suorittaa Itä-Suomen yliopistossa alempi tai ylempi korkeakoulututkinto tai lisensiaatin tai tohtorin tieteellinen jatkotutkinto. Henkilö, joka on yliopistoon yli 50 %:ssa palvelussuhteessa, ei ole oikeutettu hakemaan toimielimeen opiskelijoiden ryhmässä.

Opiskelijaedustajalta toivotaan reipasta otetta tarttua asioihin, opiskelijanäkökulman esiin tuomista opiskelijoita koskevassa päätöksenteossa sekä syvällistä perehtymistä käsiteltäviin asioihin.

Perustellut hakemukset tulee jättää ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija Mikko Aaltoselle osoitteeseen koso@isyy.fi

Perjantaihin 1.2.2019 klo 12.00 mennessä.

Päätöksen yliopistokollegioon valittavasta henkilöstä tekee ylioppilaskunnan edustajisto ylioppilaskunnan hallituksen esityksen perusteella. Tiedekuntaneuvoston opiskelijavarajäsenen valitsee ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoja: Ylioppilaskunnan koulutus- ja sosiaalipoliittinen asiantuntija (Kuopio) Mikko Aaltonen koso@isyy.fi, 044-576 8414