Ajankohtaista

11.02.2014

Hallituksen selonteko jäsenistölle – tammikuu 2014

Hallituksen päivittäiseen selontekoon voit tutustua kokonaisuudessaan: Hallituksen päivittäinen selonteko, tammikuu

Tiivistelmä

Paula Martikainen (puheenjohtaja)
Tammikuussa Paula on perehtynyt puheenjohtajan tehtäviin ja kevään suunnitteluun. Hän on tavannut yliopiston hallintohenkilökuntaa ja hionut hallituksen kanssa toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelmaa vuodelle 2014.

Antti Saarelainen (1.varapuheenjohtaja)
Antti on osallistunut Joensuun kampusvaliokunnan ja järjestöjaoston kokouksiin ja vieraillut ainejärjestöjen kutsumina niiden kokouksissa. Toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelman hiomista.

Juho Pulkka (2. varapuheenjohtaja)
Juho on osallistunut kampuspalavereihin, palaveriin SAVOTTA:n ja Winterfestin järjestäjien kanssa. Juho on myös tavannut aktiivisesti kampuksen henkilökuntaa ja osallistunut kehittämispalaveriin kaupungin kanssa.

Anu Arosanervo (koulutuspolitiikka)
Anu on osallistunut Metrian remontin hankesuunnittelukokoukseen, kampusvaliokunnan ja kopo-jaoston kokoukseen. Hän on esittäytynyt järjestöjaostossa sekä hionut toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelmaa.

Emmi Alho (kansainväliset asiat ja tuutorointi)
Emmi on perehtynyt ja suunnitellut Kv-asioita sektorinsa henkilökunnan kanssa. Hän osallistui niin Joensuun kampusvaliokunnan kuin tuutoroinnin kampustyöryhmänkin kokoukseen sekä esittäytynyt järjestöjaoston kokouksessa Joensuussa.

Inka-Mari Helvilä (sosiaalipolitiikka ja kehitysyhteistyö)
Inka-Mari on osallistunut sopo-jaoston kokoukseen, sekä kehityskoordinaattoreiden valintaan. Hän tapasi Mitro Revon Savonlinnan kampuksella ja osallistui edunvalvontatiimin palaveriin.

Juho Malinen (viestintä ja yritysyhteistyö)
Juho on perehtynyt viestintäsektorin toimintaan ja osallistunut ainejärjestökoulutuksen viestintäosion koulutuksen suunnitteluun. Kokoustanut kampusvaliokunnassa ja järjestöjaostossa, missä alusti ISYY:n viestinnästä.

Matias Vainio (vapaa-aika)
Matias on visioinut ja alkanut toteuttaa kulttuuriviikkoa, tavannut henkilöstöä niin Joensuussa kuin Kuopiossakin. Hän on osallistunut kampusvaliokunnan, vapaa-aika- ja järjestöjaoston kokouksiin sekä suunnitellut toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelmaa sektorinsa osalta.