Ajankohtaista

17.11.2015

Kuopion sosiaalipoliittinen jaosto hakee puheenjohtajaa vuodelle 2016

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan Kuopion sosiaalipoliittinen jaosto kokoaa yhteen kuopiolaisten ainejärjestöjen edunvalvontavastaavat sekä kaikki asiasta kiinnostuneet opiskelijat. Jaoston pääasiallista toimintaa ovat kokoukset, joissa käsitellään ajankohtaisia edunvalvonnallisia asioita sekä kerran kuussa järjestettävät päihteettömät poikkitieteelliset hengailuillat. Jaosto edistää tiedonkulkua ainejärjestöjen, ylioppilaskunnan edunvalvontasihteerien ja ylioppilaskunnan hallituksen välillä.

Sosiaalipoliittisen eli sopo-jaoston vastuualuetta on opiskelijan sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvät kysymykset. Jaosto on opiskelijoilta opiskelijoille tarjottavaa toimintaa, jossa selvitetään opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen tarpeita sekä toteutetaan hyvinvointia ja hyvinvointitietoisuutta edistävää toimintaa. Erityisenä painopistealueena on päihteettömän yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Jaoston puheenjohtaja vastaa jaoston toiminnasta ja sen organisoimisesta. Jaoston puheenjohtaja toimii myös yhteistyössä ylioppilaskunnan hallituksen edunvalvontavastaavien sekä ylioppilaskunnan edunvalvontasihteerien kanssa sosiaalipoliittisissa asioissa. Lisäksi jaostojen puheenjohtajat ovat ylioppilaskunnan kampusvaliokunnan jäseniä, joka on ylioppilaskunnan paikallisesta toiminnasta päättävä ja toteuttava elin Kuopion kampuksella.

Puheenjohtajana pääset vaikuttamaan omalta osaltasi sosiaalipoliittisiin asioihin Kuopion kampuksen ja Itä-Suomen yliopiston tasolla sekä järjestämään ylioppilaskunnan toimintaa kampusvaliokunnan kautta Kuopion kampuksella.

Vapaamuotoiset hakemukset pydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koso@isyy.fi, 4.12.2015. mennessä. Jaoston puheenjohtaja valitaan koulutuspoliittisen ja sosiaalipoliittisen jaoston yhteisessä kokouksessa ma 7.12.

Lisätietoja:
Edunvalvontasihteeri Mikko Aaltonen koso@isyy.fi , 044-576 8414