Ajankohtaista

25.11.2013

Hakukuulutus: Kuopion koulutuspoliittisen jaoston puheenjohtaja sekä varapuheenjohtaja

Kuopion koulutuspoliittiseen jaostoon haetaan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa vuodelle 2014. Koulutuspolitiikkaa on käsitteenä laaja. Siihen kuuluu kaikki toiminta, joka pyrkii kehittämään koulutuksen laatua ja sen rakenteita, takaamaan opiskelijan oikeusturvan, poistamaan opiskelun esteitä ja antamaan koulutuksen kehittämiseen opiskelijanäkökulman.

Koulutuspoliittiseen jaostoon kuuluvat kaikkien ainejärjestöjen koulutuspoliittiset vastaavat ja jaoston toiminta on avointa kaikille kiinnostuneille. Koulutuspoliittisen jaoston tarkoitus on vaihtaa kuulumisia koulutusalojen koulutukseen liittyvistä asioista, ottaa kantaa ylioppilaskunnan koulutuspoliittiseen päätöksentekoon liittyen hallituksen sitä pyytäessä, järjestää koulutuspolitiikkaan, opintoihin ja niiden edistämiseen liittyviä tempauksia Kuopion kampuksella sekä muuta koulutuspolitiikkaan ja opiskeluun liittyvää toimintaa paikallisesti. Koulutuspoliittinen jaosto kokoontuu vuosittain noin kahdeksan kertaa.

Koulutuspoliittisen jaoston puheenjohtaja osallistuu myös Kuopion kampusvaliokunnan toimintaan.

Jaoston puheenjohtajalla on toimikautensa päätteeksi mahdollisuus hakea järjetötoiminnasta 2:ta opintopistettä

Kysymykset sekä vapaamuotoiset, koulutuspoliittiselle jaostolle osoitetut hakemukset voi lähettää sähköpostitse 5.12 klo 12 mennessä:

Väinö Vähämäki
Puheenjohtaja, Kuopion koulutuspoliittinen jaosto ISYY
vvahamak@student.uef.fi

Mikko Aaltonen
Edunvalvontasihteeri
koso@isyy.fi

 

Julkaistu 25.11.2013