Ajankohtaista

23.10.2017

Hakukuulutus: opiskelijaedustajia eri työryhmiin

Hallinnon opiskelijaedustaja edustaa ylioppilaskuntaa eli opiskelijoita eri työryhmissä ja keskustelee toimenpiteistä, joilla yliopiston toiminnasta saisi vielä parempaa.

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta (ISYY) julistaa haettavaksi seuraavat opiskelijaedustuspaikat toimikaudelle 1.1.2018–31.12.2019.

Fazer-Amican ravintolatoimikunta, Joensuun kampus
– 2 varsinaista jäsentä

Fazer-Amican ravintolatoimikunta, Kuopion kampus
– 2 varsinaista jäsentä

Kielikeskuksen kehittämis- ja laaturyhmä, Kuopion kampus
– 1 varsinainen jäsen sekä 1 varajäsen

Kielikeskuksen kehittämis- ja laaturyhmä, Joensuun kampus
– 1 varsinainen jäsen sekä 1 varajäsen

Muutoksenhakulautakunta
– 2 varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä

Yhdenvertaisuustoimikunta
– 2 varsinaista sekä 2 varajäsentä

YTHS:n valtuuskunta
– 2 varsinaista jäsentä

YTHS Joensuu-Savonlinna terveyspalveluyksikön johtokunta
– 1 varsinainen sekä 1 varajäsen

YTHS Kuopion terveyspalveluyksikön johtokunta
– 1 varsinainen sekä 1 varajäsen

Hakemukset perusteluineen on jätettävä lomakkeella tai joihinkin ylioppilaskunnan toimistoista:

Kuopio                      Joensuu                             Savonlinna
Yliopistonranta 3     Yliopistokatu 7                Kuninkaankartanonkatu 7
70210 Kuopio           80100 Joensuu                  57100 Savonlinna

Maanantaihin 6.11.2017 klo 12 mennessä.

Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen.

Mainitse kirjallisissa hakemuksissa, oletko käytettävissä pelkästään varsinaiseksi jäseneksi, varajäseneksi tai molemmiksi. ISYY toivoo hakemuksia sekä kaikilta kampuksilta että eri sukupuolista mahdollisimman tasaisen edustuksen takaamiseksi.

Lisätietoja:

Mikko Aaltonen, edunvalvontasihteeri, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8414, koso@isyy.fi,

Lisätietoja toimielimistä:

Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta kokoontuu n. 5 kertaa vuodessa ja tekee linjauksia mm. Amican ruokatarjontaan, markkinointiin sekä seuraa aterioiden myyntiä.

Muutoksenhakulautakunta

Muutoksenhakulautakunta on yliopistolain § 82 mukainen yliopiston toimielin, jonka tehtävänä on käsitellä yliopiston omat sisäiset päätökset koskien opintosuoritusten arvostelua sekä opiskelijavalintaa.

Kielikeskuksen kehittämis- ja laaturyhmä

Kielikeskuksen kehittämis- ja laaturyhmä kokoontuu n. 5 kertaa vuodessa ja päättää mm. opetussuunnitelmasta, käsittelee opiskelijapalautteen sekä on mukana eri tehtäväntäyttötyöryhmissä.

Yhdenvertaisuustoimikunta

Yliopiston yhdenvertaisuustoimikunta laatii yhdenvertaisuussuunnitelman yliopistolle määräajaksi sekä seuraa sen toteutumista. Yhdenvertaisuustoimikunta myös seuraa muita tasa-arvon toteutumisen indikaattoreita yliopistolla. Toimikunta kokoontuu n. 4 kertaa vuodessa.

YTHS:n valtuuskunta

YTHS:n valtuuskunta koostuu 30 jäsenestä, joista SYL nimeää ylioppilaskuntien kautta 16 jäsentä. Valtuuskunta kokoontuu 2 kertaa vuodessa Helsingissä. Matkakustannukset korvataan.

YTHS:n terveyspalveluyksikön johtokunta

Terveyspalveluyksikön johtokunta kokoontuu n. kaksi kertaa vuodessa ja käsittelee YTHS:n strategian toteutumista, seuraa potilasturvallisuuden ja – tyytyväisyyden indikaattoreita sekä käsittelee muut periaatteelliset tärkeät asiat.