Ajankohtaista

01.10.2015

ISYY:n edustajistovaaleissa 173 ehdokasta

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) syksyn 2015 edustajistovaaleissa on ehdolla 173 henkeä. Ehdokaslistoja on yhteensä 13, joista 7 on sitoutumattomia ja 6 sidoksissa poliittisiin taustayhteisöihin. Ehdokaslistojen yhdistelmä löytyy ISYY:n vaalisivustolta.

Vaalien suurin yksittäinen ehdokaslista on Demariopiskelijat, jonka listalta edustajistoon pyrkii 24 henkeä. Kokonaan uusia ehdokaslistoja ovat Kylterit 17 ehdokkaallaan, Opiskelijan ISYY 14 ehdokkaallaan, DeeKu 12 ehdokkaallaan, Tombolo 5 ehdokkaallaan ja International Students yhdellä ehdokkaallaan.

Edustajistovaalien ehdokasmäärä on reilusti suurempi kuin edellisellä kerralla vuonna 2013, jolloin ehdolle lähti 141 ehdokasta. Myös ehdokaslistoja on tällä kertaa kaksi enemmän, sillä vuonna 2013 listoja oli 11.

Edustajistovaalien ennakkoäänestys pidetään 21.10.–23.10. sekä 26.–29.10. ja varsinaiset äänestyspäivät ovat 3.−4.11.2015. Vaalit ovat järjestyksessään ISYY:n historian neljännet. Edustajistovaaleilla valitaan kaksivuotiskaudeksi 39-jäseninen edustajisto, joka on ylioppilaskunnan ylin päättävä elin.

Äänioikeutettuja edustajistovaaleissa ovat kaikki Itä-Suomen yliopistoon 14.10. mennessä läsnäolevaksi ilmoittautuneet opiskelijat, jotka ovat ylioppilaskunnan jäseniä. Äänestäminen tapahtuu kokonaan sähköisesti. Jokaiselle äänioikeutetulle lähetetään ennen vaalien ennakkoäänestystä sähköpostiin henkilökohtainen linkki, jonka kautta sähköinen äänestys tapahtuu. Jokainen äänioikeutettu voi äänestää edustajistovaaleissa vain kerran, eikä vaaleissa voi äänestää valtakirjalla.

Ehdokasmäärät listoittain 2015:
DeeKu:  (sit.) 12
Demariopiskelijat: 24
Fortis:  (sit.) 10
International Students: (sit.) 1
Itä-Suomen Vihreä Vasemmisto: 23
Keskeiset: 23
Kylterit: (sit.) 17
Oikeat: 16
Opiskelijan ISYY:  (sit.) 14
Perussuomalainen lista: 2
Puolueettomat:  (sit.) 14
Tombolo: (sit.) 5
Vihreä lista: 12

Lisätietoja:
Anu Arosanervo
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja
p. 040 7271 357, evpj2@isyy.fi

Lue lisää:
Ehdokaslistojen yhdistelmä
ISYY:n vaalisivut