Ajankohtaista

22.05.2014

Maaseudun Uusi Aika Gradukilpailu 2014

Maaseudun uusi aika -yhdistys palkitsee lukuvuonna 2013–2014 suomalaisessa yliopistossa hyväksytyn ansiokkaan maaseutuaiheisen pro gradu -tutkielman. Maineen ja kunnian lisäksi tekijälle myönnetään 300 euron arvoinen stipendi.

Tutkielmien arvioinnissa kiinnitetään huomiota opiskelijan tutkimustaitoihin sekä luovuuteen ja innovatiivisuuteen tutkimusta koskevissa ratkaisuissa. Lisäksi arvioidaan aiheen merkittävyyttä maaseutututkimuksen ja/tai maaseudun kehittämisen kannalta.

Gradu voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen.

Ehdotukset tulee jättää perjantaihin 28.6.2014 mennessä ja ne tulee osoittaa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan sähköpostiosoitteeseen pj(at)mua.fi.

Ehdotukset tekee sen yliopiston laitoksen ohjaava professori, joka kyseisen tutkielman on hyväksynyt. Ehdotuksesta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

– tutkielman tekijän nimi
– tutkielman nimi
– yliopisto, tiedekunta ja oppiaine, johon tutkielma on hyväksytty
– tutkielman hyväksymispäivämäärä ja arvosana
– ehdotuksen tekijän lyhyt perustelu tutkielman valitsemiseksi
– tiivistelmä ja tutkielma kokonaisuutena liitteenä tai tiedostolinkkinä

Lisätietoja:

Kaisu Kumpulainen
Mua ry:n puheenjohtaja
kaisu.kumpulainen@jyu.fi

 

Julkaistu 22.5.2014