Ajankohtaista

22.05.2017

Opiskelija, voit hakea yleistä asumistukea jo nyt

Opiskelijat voivat nyt hakea yleistä asumistukea Kelasta, jos he tietävät syksyn tulonsa, asumismenonsa ja muut asumisensa olosuhteet. 

Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea 1.8.2017 alkaen.

Samalla opintotuen asumislisän maksaminen päättyy.

Yleistä asumistukea tulee hakea uudella hakemuksella. Kela lakkauttaa Suomessa vuokralla asuvien opiskelijoiden asumislisät automaattisesti.

Opiskelija voi tehdä asumistukihakemuksen jo toukokuun lopussa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai yleisen asumistuen hakemuslomakkeella (lomake AT 1). Hakemukseen tulee liittää vuokrasopimus myös silloin, kun hakija asuu opiskelija-asunnossa. Liitteet voi toimittaa verkossa.

Ruokakunta hakee yhteisen asumistuen

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Jos ruokakuntaan kuuluva saa jo yleistä asumistukea, hänen pitää hakea tuen tarkistamista.

Tuen saamiseen vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien tulot. Samaan ruokakuntaan kuuluvat aina puolisot ja muut lähisukulaiset sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet.

Samaan ruokakuntaan kuuluvat

– samassa asunnossa asuvat avio- ja avopuolisot sekä isovanhemmat, vanhemmat ja lapset
– muualla asuva puoliso ja alaikäiset lapset
– yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet
– erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan kuuluvat

– erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet henkilöt, jos he eivät ole lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan yhteisvastuussa koko asunnon vuokrasta
– päävuokralainen ja alivuokralainen, jos he eivät ole lähisukulaisia.

Elokuusta 2017 alkaen opintoraha on tuloa, joka huomioidaan asumistuessa. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona. Opiskelija voi arvioida asumistuen määrän asumistukilaskurilla.

Asumistuki voidaan myöntää elokuusta alkaen, jos hakemus on Kelassa syyskuun loppuun mennessä. Lisäksi vuokrasopimuksen pitää olla voimassa elokuun 1. päivästä alkaen ja asuntoon pitää myös muuttaa elokuun aikana.

Opintotuen asumislisä säilyy ulkomailla opiskelevilla sekä Suomessa maksullisella kansanopistolinjalla opiskelevilla, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa.

Kelan verkkosivuilla on lisäohjeita asumistukeen siirtyville opiskelijoille.

Lisätietoja asiakkaille: