Ajankohtaista

02.09.2014

SYL: Tulevaisuuden yliopistossa on mahtavaa opiskella

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 2.9.2014
Vapaa julkaistavaksi

SYL: Tulevaisuuden yliopistossa on mahtavaa opiskella

Millainen on tulevaisuuden yliopisto? Millaista on opetus ja opiskelu tulevaisuudessa? Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) viime vuonna aloittamassa pohdinnassa tulevaisuuden yliopistosta alkaa uusi vaihe. Syyskuun puolivälissä SYL käynnistää yhdessä yliopistojen kanssa Tulevaisuuden yliopisto -pilotin, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja yliopistojen itsensä kartoittamiin kehittämistarpeisiin.

SYL:n tavoitteena on, että yhteistyössä yliopistojen kanssa edetään kohti sellaista tulevaisuuden yliopistoa, jossa opiskelu on monimuotoista ja monipuolista, ja jossa opiskelijat eivät ole pelkästään tiedon vastaanottajia, vaan aidosti aktiivisia ja yhdenvertaisia yliopistoyhteisön jäseniä.

“Unelmana on oppimisen renessanssi, kirkastetaan ajatus siitä, että yliopistoon todella mennään oppimaan ja kehittymään. Tärkeimmät kehittämisen kohteet mukaan lähtevissä yliopistoissa lienevät oppimisympäristöjen uudelleen ajattelussa ja toteuttamisessa, saavutettavuuden ja esteettömyyden lisäämisessä sekä opetusteknologioiden ratkaisuissa”, SYL:n hallituksen jäsen Mari Kröger sanoo.

Haku Tulevaisuuden yliopisto -pilottiin alkoi toukokuussa, ja mukaan on ilmoittautunut jo joitakin yliopistoja. Lähtemällä mukaan yliopistot sitoutuvat kehittämistyöhön ja ansaitsevat siten tunnustuksen tulevaisuuden yliopistoina.
“Yliopistot eivät ole muuttumattomia, mutta kaikkea ei voi muuttaa kerralla. Ne eivät myöskään ole keskenään samanlaisia, joten on tärkeää, että tarpeet vaikkapa opetuksen kehittämisestä tunnistetaan yliopistokohtaisesti. Hyviä käytänteitä on nytkin paljon, ja ne pitää ehdottomasti saada kaikkien tietoon ja hyödynnettäväksi. Kyllä tässä yliopistot toivottavasti oppivat myös toisiltaan”, Mari Kröger sanoo.

Pilotin etenemistä voi seurata Tulevaisuuden yliopisto -blogissa. Keskusteluun yliopistojen omista hanketavoitteista osallistuvat myös Tulevaisuuden yliopisto -agentit, jotka on rekrytoitu eri alojen huippujen joukosta. Agentit kommentoivat yliopistojen pilottiin tekemiä suunnitelmia ja esittävät omia näkemyksiään yliopistojen kehittämiseen.

Tulevaisuuden yliopisto -blogi
Tulevaisuuden yliopisto Facebookissa
Sosiaalisessa mediassa aihetunnus on #uni2030.

Lisätietoja:

Hallituksen jäsen Mari Kröger, SYL, p. 044 906 5006, etunimi.sukunimi@syl.fi

Taustaa:

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) aloitti tulevaisuuden yliopistoa visioivan projektin vuonna 2013. Päämääränä on muodostaa kokonaiskuvaa siitä, miltä tulevaisuuden yliopisto näyttää vuonna 2030. Yliopisto 2030 – visioaihioita on kerätty lukuisissa seminaareissa ja työpajoissa vuoden 2013 aikana. Yhtenä osana projektia on toteutettu Tulevaisuuden yliopisto -blogi, jossa ajatuksiaan ovat esitellyt laaja joukko koulutuksen asiantuntijoita. Kuluvan vuoden aikana SYL on julkistanut oman visionsa tulevaisuuden yliopistosta. Työ jatkuu nyt yliopistojen kanssa syyskuussa alkavana pilottihankkeena, jossa etsitään konkreettisia ratkaisuja esim. opetuksen kehittämiseen yliopistoissa. Pilottiin ovat lähdössä tämänhetkisen tiedon mukaan ainakin Turun yliopisto sekä Tampereen ja Lappeenrannan teknilliset yliopistot. Haku on auki syyskuun puoleenväliin asti.

Alkuperäinen tiedote SYL:n sivuilla (julkaistu 2.9.2014)

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN
www.twitter.com/SYL_FIN