Ajankohtaista

22.10.2014

SYL: Yhdeksän yliopistoa lähti rakentamaan Tulevaisuuden yliopistoa

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry

Tiedote 21.10.2014
Vapaa julkaistavaksi

Suomen parhaita oppimisympäristöjä tehdään nyt. Yhdeksän yliopistoa rakentaa Tulevaisuuden yliopistoa. #uni2030

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) koordinoimaan Tulevaisuuden yliopisto -pilottiin lähti mukaan yhdeksän yliopistoa. Mukana ovat Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä Vaasan yliopisto.

Tulevaisuuden yliopisto -pilotissa etsitään yhdessä yliopistojen kanssa konkreettisia ratkaisuja yliopistojen itsensä kartoittamiin kehittämistarpeisiin. SYL:n tavoitteena on, että yhteistyössä yliopistojen kanssa edetään kohti sellaista tulevaisuuden yliopistoa, jossa opiskelu on monimuotoista ja monipuolista, ja jossa opiskelijat eivät ole pelkästään tiedon vastaanottajia, vaan aktiivisia ja yhdenvertaisia yliopistoyhteisön jäseniä.

“Millaista on opetus ja opiskelu tulevaisuudessa? Tämä on hankkeen keskeisin kysymys. Yliopistot lähtivät innokkaasti mukaan pilottiin, mikä kertoo niiden halusta kehittyä. Pilotin myötä toteutetaan erinomaisia hankkeita, jotka kehittävät yliopistoa ja vastaavat tulevaisuuden tarpeisiin. Oppiminen, yhteisöllisyys ja opiskelukyky ottavat nyt merkittäviä askeleita!” SYL:n hallituksen jäsen ja koulutuspoliittinen vastaava Mari Kröger kertoo.

Jokainen pilottiin osallistuva yliopisto laatii valitsemaansa teemaan kehittämissuunnitelman, jonka sisältämiä toimenpiteitä ne ryhtyvät konkreettisesti toteuttamaan. Yliopistojen kehittämissuunnitelmat julkaistaan Tulevaisuuden yliopisto -sivulla.

Yliopistoista Itä-Suomen, Turun ja Vaasan yliopistot ovat jo ehättäneet tehdä kehittämissuunnitelmansa. Itä-Suomen yliopiston kampukset (Joensuu, Kuopio ja Savonlinna) sijaitsevat kaukana toisistaan, ja yliopisto keskittyykin pilotissa digiopetuksen ja oppimisympäristöjen kehittämiseen. Turun yliopistossa tavoitteena on kehittää opetus- ja oppimistiloja sellaisiksi, että ne tukevat moderneja vuorovaikutteisia ja opiskelijakeskeiselle oppimiselle pohjautuvia opetusmenetelmiä. Vaasan yliopisto puolestaan aikoo tuoda opiskelijat, opettajat, opintohallinnon ja työnantajat yhteen miettimään oppimista ja opetusta sekä perustaa opettajien vertaisverkoston pohtimaan opetuksen sisällöllistä kehittämistä. Seuraavaksi suunnitelmansa julkaisee Tampereen yliopisto, jonka päämääränä on opiskelijan hankkiman kansainvälisen kokemuksen (esim. vaihto-opiskelu) aito hyödyntäminen tutkinnossa.

Pilotin etenemistä voi seurata Tulevaisuuden yliopisto -blogissa. Keskusteluun yliopistojen omista hanketavoitteista osallistuvat myös Tulevaisuuden yliopisto -agentit, jotka on rekrytoitu eri alojen huippujen joukosta. Agentit kommentoivat yliopistojen pilottiin tekemiä suunnitelmia ja esittävät omia näkemyksiään yliopistojen kehittämiseen.

Lisätietoja:

Hallituksen jäsen ja koulutuspoliittinen vastaava, SYL, Mari Kröger, p. 044 906 5006, etunimi.sukunimi@syl.fi

Tulevaisuuden yliopisto -blogi
Tulevaisuuden yliopisto Facebookissa
Sosiaalisessa mediassa aihetunnus on #uni2030.

Tiedote löytyy myös SYL:n verkkosivuilta

Taustaa:

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) aloitti tulevaisuuden yliopistoa visioivan projektin vuonna 2013. Päämääränä on muodostaa kokonaiskuvaa siitä, miltä tulevaisuuden yliopisto näyttää vuonna 2030. Yliopisto 2030 – visioaihioita on kerätty lukuisissa seminaareissa ja työpajoissa vuoden 2013 aikana. Yhtenä osana projektia on toteutettu Tulevaisuuden yliopisto -blogi, jossa ajatuksiaan ovat esitellyt laaja joukko koulutuksen asiantuntijoita. Kuluvan vuoden aikana SYL on julkistanut oman visionsa tulevaisuuden yliopistosta (http:// tulevaisuudenyliopisto.fi/ post/87082711101/ tulevaisuuden-yliopisto-visio) . Vuonna 2014 työ jatkuu Tulevaisuuden yliopisto -pilottihankkeena, jossa etsitään yhdessä yliopistojen kanssa konkreettisia ratkaisuja esim. opetuksen kehittämiseen yliopistoissa. Mukaan hankkeeseen lähti yhdeksän yliopistoa.